Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Notan ökar – men nya lasarettet bantas

Kostnaden för den stora ombyggnaden av sjukhusområdet i Helsingborg beräknas bli en halv miljard dyrare än beräknat.

I de ursprungliga planerna skulle de fyra nya kuberna vara fyra våningar höga. Nu har de bantats till tre.Bild: © Schmidt Hammer Lassen Architects K/S
Den stora ombyggnaden av Helsingborgs lasarett är redan igång. Det utbyggda parkeringsgaraget Glashuset står på plats, liksom ett evakueringshus som ska användas när de befintliga delarna av lasarettet renoveras bit för bit.
Näst på tur är den nya delen. Längs med Södra Stenbocksgatan, där det fram tills nyligen varit en stor utomhusparkering, ska en splitter ny sjukhusbyggnad uppföras. Den kommer att bestå av fyra sammanhängande kuber som omges av växtlighet.
Där det nu är en stor utomhusparkering ska det växa fram en helt ny sjukhusdel.Bild: Albin Brönmark
Samtidigt står det nu klart att hela ombyggnaden beräknas bli dyrare än vad som sagts tidigare. Den förra kalkylen på 4,3 miljarder har utökats med en halv miljard kronor och bedömningen är nu att det hela kommer att kosta 4,8 miljarder.
Fördyringen har några olika orsaker, bland annat att nya behov identifierats allt eftersom arbetet fortskridit.
Enligt Lars Blixt på Region Skånes ekonomiavdelning är en stor orsak också att man lagt på ett större riskpåslag i projektet. Man har alltså tagit mer höjd för kostnadsökningar än i tidigare kalkyl.
– Nu är sannolikheten större att budgeten kan hållas, säger Lars Blixt.
Men det är inte den enda förändringen i projektet.
Där det nu är en stor utomhusparkering ska det växa fram en helt ny sjukhusdel.Bild: © Schmidt Hammer Lassen Architects K/S
Den nya sjukhusbyggnaden kommer att bli mindre än planerat. Ytan ska minska från 40 000 till 36 000 kvadratmeter. Det innebär i praktiken att de fyra kuberna kommer att bli vardera en våning lägre.
Orsaken till minskningen är att man i detalj gått igenom hur den nya sjukhusdelen ska se ut och vad den ska innehålla - en genomgång som i sin tur delvis föranleddes av att kalkylen räknades upp. De tidigare planerna för den nya sjukhusdelen var inte så detaljerade.
– De har kommit fram till att man kan minska ner storleken något, säger Lars Blixt.
Den nya sjukhusdelen, som nu bantas och blir en våning lägre, ska stå klar i slutet av 2019.Bild: © Schmidt Hammer Lassen Architects K/S
En förutsättning för att de nya byggnaderna kan skalas ner är att några verksamheter som var tänkta att flytta in dit inte längre ska göra det.
Det handlar om delar av vuxenpsykiatrin, närmare bestämt rättspsyk och psykosavdelningen samt tillhörande mottagningar, som blir kvar på Pålsjöområdet där de är nu.
Under byggtiden kommer också en verksamhet som i dag ligger på lasarettet, hudkliniken, att flytta ut för att ge plats åt renoveringarna. Hudkliniken hamnar då i vårdcentralen Stattenas gamla lokaler. Där ska de husera "en längre tid", vilket enligt besked till verksamheten innebär sju år, innan de ska få plats på sjukhusområdet igen.
Att en våning försvinner innebär att ritningarna måste justeras. Enligt byggprojektledningen kommer det dock troligen inte att innebära någon försening.
Där det nu är en stor utomhusparkering ska det växa fram en helt ny sjukhusdel.Bild: Albin Brönmark

Färdigt 2024

Om- och tillbyggnaden av Helsingborgs lasarett påbörjades 2014 och beräknas vara helt klar 2024.
Förutom omfattande renovering av den befintliga huvudbyggnaden kommer även en helt ny sjukhusdel att uppföras. Den består av fyra sammanhängda kuber.
Den nya sjukhusdelen kommer att bli 36 000 kvadratmeter. Den befintliga huvudbyggnaden är omkring 100 000 kvadratmeter.
Gå till toppen