Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Nära mål för första husen i H+

Historiskt beslut idag när kommunfullmäktige klubbar första detaljplanen för H+, Helsingborgs nya stadsdel i industriområdet vid Oceanpiren.

I stadsbyggnadsnämnden blev det applåder. Och även stadens högsta politiker i båda läger är idel lovord över den nya stadsdel som snart kan påbörjas.
– Det är verkligen historia som skrivs. Jag är helt övertygad om att det här blir en magnet som skapar ökad attraktivitet för staden. Det är väl investerade pengar, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).
Oppositionens Ingela Andersson (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen, håller inte heller igen:
– Det är stort. I det här området finns inget av värde att spara. Det finns bara saker att vinna.
Ändå har vägen fram till första husen i H+området varit både seg och krokig. Svårlösta bullerproblem – där det fortfarande finns frågetecken, ett reningsverk som sprider lukt, hamnen och järnvägen som en barriär mot resten av staden. Till det kommer okända mängder gift i marken.
– Det har varit rätt motigt emellanåt. Man hade lätt kunnat ge upp, konstaterar Ingela Andersson.
Efter att Södertunneln lagts på is 2011 när den blev för dyr, och länsstyrelsen kritiserat projektet, blev det tvärstopp.
Men det togs nya tag. Vilket nu ser ut att ge resultat, i alla fall i en försiktig början.
Sju byggföretag som vann tävlingen om bostäderna ligger i startgroparna. Likaså tre företag som ska bygga lika många kontorshus.
Häromveckan höll mark- och miljödomstolen förhandling i Helsingborgs tingsrätt. Det handlar om tillstånd för rivning och ombyggnad av kajer, utfyllnader, påseglingsskydd för färjorna, en ny kanalförbindelse och en ny gång- och cykelbro från Knutpunkten. Domen väntas innan året är slut.
Nästa år är det tänkt att arbetena med kajerna ska påbörjas. Sen är planen att börja bygga husen 2017, med första inflyttning 2018. Då handlar det till att börja med om kontoren, som ska byggas av Wihlborgs, Midroc och Peab.
Markundersökningar och riskanalyser är gjorda och visar att i åtminstone den här första lilla etappen av H+ är saneringsbehovet inte alltför omfattande. Cecilia Johansson på kommunens mark- och exploateringsavdelning säger att de ännu inte har någon prislapp på saneringen.
– Men de intäkter staden får från exploateringen ska täcka kostnaderna för saneringen och det är avsikten även längre fram. Det ska gå runt, förklarar hon.
Samtidigt gör staden stora investeringar för att komma igång. I stadsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för de kommande sju åren finns 442 miljoner kronor. Det handlar om kajer, broar, park, kanal och ombyggnad av reningsverket bland annat. Stora satsningar i ett projekt där omfattningen ännu är osäker.
– I förlängningen finns förstås en förhoppning att staden ska få det tillbaka, förklarar Anders Landsbo, projektledare för H+.
Efter första etappen på Oceanpiren, är tanken att fortsätta utbyggnaden söderut. Planarbetet har just startat för andra etappen där det ska bli ett ännu okänt antal bostäder, en förskola och en park.
Hur fortsättningen därefter ska se ut arbetar kommunens planavdelning med just nu.
– Vi tittar över strukturen och vilka möjliga kommande etapper som finns. Det handlar om att arbeta oss fram steg för steg och modellera fram en smart planering. H+ bygger på en vision, men den lever hela tiden, säger planchef Björn Bensdorp-Redestam.
Fortfarande sätter buller hinder i vägen. Därför har till exempel planen för Bredgatan, som man började arbeta med, fått vila.
– Det skulle bli färre bostäder än vad som är önskvärt. Bullret hade gått att hantera genom att även här bygga kontor som skydd. Men det finns inte ett omättligt behov av kontor i Helsingborg, förklarar han.
I väntan på att järnvägen söder om Knutpunkten i framtiden ska grävas ner har politikerna gett tjänstemännen i uppdrag att utreda en större broliknande överbyggnad från Söder till H+området. Kanske kan den leda fram till nya Stadens Hus som också utreds i H+. Men vad som kommer ut av det är ännu oklart.
– En första utredning av bron har gjorts, men där har vi en bit kvar, förklarar Björn Bensdorp-Redestam.

H+

omfattar omkring en miljon kvadratmeter inom hamnområdet Söder om Knutpunkten och Gåsebäck. Fram till 2035 vill kommunen bygga 5 000 bostäder, kontor, service och handel. Nu finns där hamnindustri, färjeläge, reningsverk, järnväg, kontor och småskalig industri. Här finns också Campus Helsingborg.
Gå till toppen