Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Misstankar kring utsläpp

Mellan 150 och 400 kubikmeter vatten som kan vara förorenat rann på onsdagen ut på marken när man skulle ta prov på den gamla gasklockan i industriområdet.

Betongfundamentet med gasklockan är tämligen dold under gräs och jord. När prov skulle tas från betongen rann stora mängder vatten som kan vara förorenat ut på marken.Bild: Britt-Mari Olsson
Det är många år sedan gasklockan användes för att lagra gas. Men tomten som gasklockan finns på vid Industrigatan, där man i över 80 år fram till en bit in på 1960-talet tillverkade gas, är starkt förorenad.
Kvar från den tiden finns ett betongfundament med den gamla gasklockan som sticker upp några meter ovan markytan.
Tidigare undersökningar visar att marken innehåller höga halter av polyaromatiska kolväten (PAH), bly, kvicksilver, arsenik, cyanid, bensen, kadmium för att nämna några av de farliga ämnena. En del är cancerframkallande, andra är farliga på andra sätt.
Gifterna är gömda i marken som är asfalterad eller inhägnad och länsstyrelsen har tidigare sagt att de inte är akut farliga för allmänheten. Delar av Thornfastigheten intill ingår i det aktuella området.
Ytterligare prover håller nu på att tas för att ta reda på vad en sanering av den kommunägda marken skulle kosta, för en sanering vill man göra. Utan en sanering kan marken inte användas till vad som helst.
Det var en sådan provtagning som orsakade utsläppet på onsdagen.
– De skulle göra en undersökning av själva gasklockan. Man skulle borra hål i betongen för att ta prover, säger miljöinspektör Patrik Karlsson.
Betongfundamentet består av dubbla väggar och vad man inte räknade med var att mellanrummet var fyllt med vatten.
– Man hade felaktigt utgått från att mellanrummet skulle vara tomt, men det var det inte. När man borrade igenom den första väggen kom det ut en massa vatten på marken. Så det bildades en liten damm, säger Patrik Karlsson.
Han fortsätter:
– Det man gör just nu är att pumpa tillbaka en massa vatten.
Vad vattnet exakt innehåller för ämnen vet man inte just nu, analysresultaten har inte kommit.
– Primärt är det regnvatten men det kan ju finnas föroreningar i vattnet ändå. Man kan gissa att det kan finnas en del oljeämnen och eventullt PAH, säger Patrik Karlsson.
Han är dock inte orolig för eventuella utsläpp.
– Även om analysen visar på föroreningar behöver det inte vara ett stort miljöproblem, under förutsättning att man hanterar det på rätt sätt. Jag har ingen indikation på att man inte gör det.
– Det är mest ett praktiskt hinder. Man får hitta åtgärder för hur man ska ta hand om vattnet för att kunna forsätta med provtagningen.
En lösning på problemet med vattnet är enligt Patrik Karlsson att skicka det till reningsverket via dagvattnet.

Gifter under marken

Kartläggningen av gasverkstomter, bland annat den vid Industrigatan i Landskrona, ingår i ett rikstäckande projekt som drivs av länsstyrelserna. Tre av elva placerades i den högsta riskklassen, med "mycket stor risk för negativa effekter på människa och miljö". De tre finns i Landskrona, Kristianstad och Trelleborg.
En tidigare undersökning av gasverkstomten i Landskrona har visat att det under ytan finns höga halter av polyaromatiska kolväten, cyanid, fenoler, kreosoler, arsenik, bly, kvicksilver, svavel, bensen, toluen och andra ämnen. Ämnena är starkt cancerframkallande eller på andra sätt skadliga för människor och miljö.
Gå till toppen