Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Gasverksvattnet måste renas

Nu måste vattnet renas från gifterna innan det släpps ut i havet.

Det var det här betongfundamentet med den gamla gasklockan som man skulle ta prov på.Bild: Tom Wall
Just nu pågår undersökningar av marken på den före detta gasverkstomten vid Industrigatan.
Det är många år sedan det tillverkades gas på platsen, i början av 1960-talet upphörde verkamheten, men under flera årtionden släpptes farliga ämnen ut i marken som numera är starkt förorenad.
För att marken i framtiden ska kunna användas måste en sanering till och därför pågår undersökningar som bland annat ska visa vad en sanering kommer att kosta.
En sanering uppskattas kosta tiotals miljoner och staten lär bidra med en del.
En rest som fortfarande finns kvar från tiden när gas tillverkades är betongfundamentet med gasklocka. Det var när man skulle ta ett prov i betongen personalen överraskades av att fundamentet innehöll stora mängder vatten.
När man började borra forsade plötsligt stora mängder vatten ut. Vattnet samlades upp i en damm vid utsläppskällan.
Enligt Patrik Karlsson, miljöinspektör på Landskrona stad, beräknas mellan 150 och 400 kubikmeter vatten ha runnit ut.
Värre var att vattnet misstänktes innehålla föroreningar, vilket vi skrev om i förra veckan.
Nu visar analyserna att vattnet innehåller förhöjda halter av vissa farliga ämnen.
– Det fanns bland annat lite förhöjda halter av naftalen och förhållandevis höga halter av bensen, säger Patrik Karlsson.
Därmed går det inte att bara släppa ut vattnet i dagvattennätet och sedan ut i havet.
Reningsverket ville heller inte ta emot vattnet eftersom det trots allt innehåller farliga ämnen.
– Det finns föroreningar i vattnet vilket betyder att man inte kan släppa ut det förorenat. Men en hyfsat enkel form av rening bör lösa problemet, säger Patrik Karlsson.
Eftersom vatten forsar ut kan man heller inte täta hålet. I stället pumpas vattnet runt.
Något direkt direkt hot menar Patrik Karlsson att vattnet inte utgör.
– Det de ska göra nu är att försöka rena vattnet med hjälp av ett torvfilter.
Om det filtret är tillräckligt för att få bort ämnena kan man sedan låta vattnet rinna ut i havet. Eller filtrera vattnet ytterligare om det skulle behövas.
– Då blir det betydligt billigare än att skicka iväg det med tankbil till en mottagningsanläggning. Det är ganska mycket vatten och förhållandevis lite föroreningar, säger Patrik Karlsson.
Finns det någon fara för människor och miljö?
– Nej, det är det inte.

gasverket

Gasverket vid Industrigatan uppfördes 1890 och var i drift till 1966.
Tidigare analyser har visat att marken innehåller höga halter av giftiga ämnen, exempelvis polyaromatiska kolväten, tungmetaller, cyanider, svavel, fenoler och kresoler.
Gå till toppen