Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Det är bättre att ha en bostad med lägre standard än att inte ha någon bostad alls."

Bostadsbristen är stor, men hårda krav och lagar bromsar byggandet. Därför vill Liberalerna att Helsingborg ska bli försökskommun för byggande med lägre standard.

Behovet av bostäder är skriande. Det finns en öppen bostadsbrist i form av långa bostadsköer, och det finns en dold bostadsbrist i form av trångboddhet, hemlöshet och ungdomar som ofrivilligt bor kvar hos föräldrarna. Gränsen går inte vid vilken standard de olika bostäderna har, utan den brutala skiljelinjen går mellan att ha bostad eller att vara bostadslös. Situation kräver nya lösningar.
Orsakerna till bostadsbristen är i huvudsak två: Det finns för få bostäder, och många människor har inte råd med de bostäder som finns.
Enligt Boverket behövs närmare 500 000 bostäder de kommande fem åren. Regeringen planerar för 250 000 bostäder. Dessa prognoser är gjorda före det kraftigt ökade asylmottagandet.
En del av lösningen på bostadsbristen är naturligtvis att bygga nytt och attraktivt för att skapa flyttkedjor. Men antalet billiga bostäder som blir lediga räcker inte för att möta efterfrågan.
Tidningen Dagens Samhälle visar att befolkningen i Helsingborg, Landskrona och flera andra nordvästskånska städer kommer att öka med 2–3 procent till följd av flyktingmottagandet. Nyanländas behov av tak över huvudet ska läggas ovanpå befintliga behov hos ungdomar, hemlösa, och andra grupper med låg inkomst.
Det måste till nya och billigare bostäder snabbt. För att sänka kostnader kan hantering av detaljplaner, överklaganden och bygglov kortas. Byggbranschen kan bidra genom att pressa sina kostnader. Genom att släppa in fler och mindre byggbolag kan konkurrensen öka.
Det finns en rad normer som gör nya bostäder dyrare. Därför föreslår Liberalerna i Helsingborg att kraven på nybyggen ska sänkas. Självklart ska brandsäkerhetskrav och liknande behållas. Det är inte heller klokt att sänka nivån på energivärden på material, eftersom detta skulle ge en högre energiförbrukning. Det som vi däremot ser som möjligt är att minska eller helt ta bort kostsamma krav på exempelvis hiss samt storlek på våtrum och kök.
Sänkta krav innebär också att det kan bli ekonomiskt motiverat att förtäta i befintliga fastigheter genom vindsbostäder och liknande. I Helsingborgs city finns kontor som tidigare varit bostäder som på kort tid åter kan bli bobara. Idag är intresset för en återställning lågt bland fastighetsägare då kraven ofta blir för dyra.
Läs också "Många missar att se kopplingen mellan hur olika yrkesgrupper kan vara med och lösa samhällsproblem."
Det krävs förändrad lagstiftning för att genomföra sänkta bostadskrav. Lagändringar tar tid samtidigt som bristen är akut. Därför vill vi i Liberalerna att Helsingborg ska bli försökskommun för att pressa boendekostnader genom sänkta krav.
I klartext kommer förslaget om att sänka eller ta bort krav att göra bostäderna mindre och den fysiska tillgängligheten sämre. I Sverige har vi under många år haft bra och tydliga mål för att bostäder ska ha hög tillgänglighet. Men den akuta situationen gör att omprövningar måste göras för att möta verkligheten. Det krävs ansvarstagande för att lösa den ohållbara bostadsbristen och då får inte det bästa bli det godas fiende. Det är bättre att ha en bostad som är billigare, mindre, och med lägre standard och tillgänglighet än att inte ha någon bostad alls.
Maria Winberg Nordström (L)
Maria Winberg Nordström (L) är kommunalråd i Helsingborg.
Gå till toppen