Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Många missar att se kopplingen mellan hur olika yrkesgrupper kan vara med och lösa samhällsproblem."

Fler nyanlända flyktingar kan komma att leda till att städerna behöver växa. Det är viktigt att all kunskap i samhället kommer till nytta för att lösa de problem som kan uppstå. Det skriver Sveriges Ingenjörer som just nu genomför ett projekt för att ta fram nya lösningar.

"Hur vi utformar vår fysiska miljö påverkar i allra högsta grad hur vi interagerar med varandra", skriver representanter för Sveriges Ingenjörer.Bild: Fredrik Sandberg/TT
Många flyktingar, som hoppfullt sett fram emot slutet på sina långa och riskfyllda resor, möts med stor värme och generositet av frivilliga och tjänstemän vid färjelägen och tågstationer. Vi på Sveriges Ingenjörer vill också engagera oss och bidra på vårt sätt.
De som anlägger ett smalt perspektiv på samhällsfrågor kan lätt missa att utnyttja den mångfald av kompetenser som exempelvis ingenjörer sitter inne med. Hur vi utformar vår fysiska miljö påverkar i allra högsta grad hur vi interagerar med varandra, hur väl den tillgängliga marken tas i anspråk, hur miljön påverkas och belastas och hur mycket det kostar. Allt detta ligger inom ramen för vad många ingenjörer kan hjälpa till med. Ibland handlar innovation om att hitta på något helt nytt och använda det till något nytt, så kallad radikal innovation. Vanligare är emellertid att man tar existerande kunskap, teknik eller en existerande innovation, men sedan anpassar den till ett nytt användningsområde.
Migration, integration och hur vi möter dem som kommit hit är bland de största utmaningarna, men också framgångsfaktorerna, för Sverige. Det framförs befogad oro för att människor med utländsk kompetens kan ha svårt att få arbetsgivare att sätta rätt värde på den. På snarlikt sätt missar många att se kopplingen mellan hur olika yrkesgrupper kan vara med och spela en viktig roll för att lösa samhällsproblem, bara för att det inte uttryckligen står skrivet i deras examensbevis.
Det stora antalet människor som kommer hit på flykt undan krig och förödelse kräver bland mycket annat ett svar på frågan var de ska bo. De som får uppehållstillstånd beräknas i stor utsträckning komma att flytta till storstadsområdena.
Vilka förändringar behöver göras i stadsmiljön för att möta en snabbt ökande befolkning? Hur kan vi bygga funktionella bostäder på kort tid som inte blir för dyra att bo i? Hur behöver vi i övrigt förändra kommunikationer för att hantera en ökad befolkning?
Tjugotalet skånska ingenjörer arbetar just nu med dessa utmaningar inom en modell som förbundet kallar Tänktank. De angriper frågorna utifrån perspektivet att de ska använda sitt yrkeskunnande och med hjälp av tekniska innovationer söka lösningar.
Initiativet med Tänktank i Malmö visar att ingenjörer är kunniga inom områden som många aldrig hade trott. Men detsamma gäller många, för att inte säga de flesta andra kompetenser. Mycket står och faller i slutänden med om man tillåter sig att vara lite nytänkande, lite kreativ och inte minst motiverad att söka nya lösningar.
Våra medlemmar vill vara med och bidra. Sveriges Ingenjörer utmanar därför byggsektorn i Skåne att ta till sig de nya idéer som ingenjörerna kommer att presentera. Vi utmanar även region och kommuner, för att överkomma de hinder som finns utifrån lagar och regler.
Läs också "Det är bättre att ha en bostad med lägre standard än att inte ha någon bostad alls."
Maygon Wendel Lesenius
Peter Larsson
Maygon Wendel Lesenius är ordförande för Sveriges Ingenjörer, distrikt Skåne.
Peter Larsson är samhällspolitisk direktör för Sveriges Ingenjörer.
Gå till toppen