Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ängelholm

Villan – en plantskola för blivande lärare

Bättre utbildning för lärarstudenter och en välkommen extra resurs till skolan. Som utvald övningsskola i ett rikstäckande projekt tar Villanskolan emot 20 lärarstudenter under ett läsår.

Cajsa Nilsson rör sig hemtamt i sexornas klassrum. Det är hennes tredje praktikperiod på Villanskolan.
– Jag har kontinuerlig kontakt med eleverna under terminerna. Det gör att jag känner dem och jag slipper börja om från början varje gång jag är här, säger hon.
Lärarutbildningen i Halmstad sker i hög grad ute i verksamheten. Studenterna gör flera återbesök "sin" skola även under de högskoleförlagda kurserna. Villanskolan har ett nära samarbete med högskolan, liksom Rebbelberga skola som också är övningsskola.
– Det är en fantastisk möjlighet för oss att kunna påverka utbildningen för att få de lärare som vi behöver, säger Tina Hansson, rektor på Villan.
Lärarbristen i Sverige har ökat personalomsättningen. Lärare headhuntas med lockande lönelyft.
Men en god och utvecklande arbetsmiljö kan också vara ett konkurrensmedel, tänker man på Villanskolan. Personalen inbjuds till regelbundna workshops på högskolan och uppdateras om de senaste pedagogiska rönen. De ingår som en viktig del i forskningen.
– Skolan är i utveckling hela tiden. Vi lär oss lika mycket av studenterna som de lär sig av oss, säger läraren Tina Anderberg.
Tillsammans med Kristina Andersson leder hon den verksamhetsförlagda delen av utbildningen på Villanskolan. Just nu är det 20 studenter som de ansvarar för. Men uppgiften känns inte betungande, menar de.
– Lärarstudenterna är hela skolans angelägenhet och vi är många som fungerar som handledare. Det gör att vi diskuterar mera och lär av varandra, säger Tina Anderberg.
– Den tysta kunskap som vi förut har burit på måste vi nu sätta ord på. Att förklara vad vi gör och varför kan väcka nya tankar, säger Kristina Andersson.
Studenterna fungerar som pådrivare. Kristina Andersson ger ett exempel på en lärarstudent som med självklarhet endast talade engelska på engelsklektionerna - och som krävde att även eleverna skulle göra det.
– Vi insåg att vi nog hade varit lite mer tillåtande. Men hon visade att det går, säger Kristina Andersson självkritiskt.
Med 20 lärarstudenter på ett och samma ställe uppstår det ofta diskussioner kring kaffebordet på rasterna. I och med att deras utbildning knyts till en skola smälter studenterna in i kollegiet.
– Det är en kulturförändring för oss, säger Tina Hansson och har bara positivt att säga.
Syftet med projektet är att höja kvaliteten på lärarutbildningen genom att förankra den djupare i verksamheten. Men även den utvalda övningsskolan kan skörda framgång genom satsningen.
Villanskolan har 590 elever. 20 extra vuxna på skolan är en tillgång. Nästa läsår kommer tio nya lärarstudenter, och när projektet avslutas 2019 har 60 lärarstudenter fått sin praktiska utbildning där.
Rektor Tina Hansson gör ingen hemlighet av att det ger fördelar.
– Det är världens rekryteringprocess som vi är inne i nu, säger hon.

Övningsskolor - ett nationellt projekt

Förra regeringen startade ett femårigt projekt med övningsskolor i syfte att höja kvaliteten på lärarutbildningen.
Halmstad högskola är ett av 15 lärosäten i landet som ingår.
Villanskolan och Rebbelberga skola i Ängelholm är utvalda som övningsskolor tillsammans med åtta andra under Halmstad högskola.
Projektet inleddes hösten 2014 och avslutas 2019.
Gå till toppen