Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Miljonviten hotar Befesa

Befesa Scandust riskerar viten på miljonbelopp om företaget inte går till botten med de miljöproblem som finns i närområdet. Men vd Fredrik Trydegård hävdar att man redan gjort vad länsstyrelsen kräver.

Det var i slutet av april i år som döda fiskar och krabbor påträffades i södra hamnbassängen.Bild: Landskrona Miljöförvaltning
Länsstyrelsen i Skåne anser att miljöproblemen i Befesa Scandusts närområde är så allvarliga att det är nödvändigt att företaget omgående vidtar åtgärder för att kartlägga orsakerna till problemen. Bland annat handlar det om fiskdöd i Södra hamnbassängen och att kommunens avloppsreningsreningsverk i Lundåkra upprepade gånger slagits ut av föroreningar.
Miljöproblemen har enligt Länsstyrelsen funnits under lång tid och periodvis ska höga halter av exempelvis cyanid ha uppmätts i brunnar i anslutning till företagets område.
Det finns enligt Länsstyrelsen inget i bolagets miljörapportering eller besiktningsprotokoll som tyder på att Befesa Scandust har störningar som skulle kunna orsaka miljöproblemen.
Länsstyrelsen anser ändå att företaget, trots trettio års verksamhet, inte har den kunskap som kan förväntas av den som bedriver komplex industriverksamhet.
– Det finns en obönhörlig logik i detta. I sin verksamhet genererar företaget just de ämnen som är orsaken till miljöproblem i närområdet. Vi måste utgå från att detta spelar in. Det ligger då i vårt uppdrag att fortsätta ställa frågor tills vi är nöjda med svaren, säger Margaretha Svenning, miljöjurist på Länsstyrelsen.
I sitt beslut kräver Länsstyrelsen bland annat att Befesa Scandust utför mätningar vid processer som kan orsaka dammbildningar.
Vidare ska företaget redovisa en plan för provtagning av cyanid, krom, bly och kvicksilver i samtliga anslutningspunkter till NSVA:s vattenledningsnät samt lämna in prover för analys.
Företaget krävs även på en grafisk redogörelse för sitt system av spill- och dagvattenledningar inom industriområdet samt hållbara belägg för att de farliga ämnena inte förs med avloppsvattnet till Lundåkraverket.
De nio punkterna i föreläggandet är kopplade till viten på sammanlagt 3,6 miljoner kronor.
– Det är väldigt underligt. Länsstyrelsen gjorde ett tillsynsbesök hos oss den 19 oktober och då framkom inget om att de hade sådana frågeställningar, säger Befesa Scandusts VD Fredrik Trydegård.
Han påpekar att flera av uppgifterna redan finns i den tillståndsansökan enligt miljöbalken som företaget redan lämnat in. Efter överklagande har Mark och miljödomstolen i Växjö beslutat att inhibera sju av föreläggandena. Det betyder att besluten inte får verkställas innan Mark och miljödomstolen tittat närmare på dem.
De återstående punkterna i Länsstyrelsens beslut är att Befesa Scandust ska redovisa vilka rutiner som gäller vid driftsstörningar i företagets eget reningsverk samt redovisa hur mycket processavloppsvatten och dagvatten som genereras vid företaget.
Företaget ska också redovisa att relining av två påsticksrör till den kommunala huvudledningen och tätning av brunnar på området gjorts enligt en tidigare överenskommelse med Länsstyrelsen.
Margeretha Svenning berättar att Befesa Scandust lämnat in viss redovisning, men hon vill ännu inte kommentera innehållet i denna. Hon tillägger också att Länsstyrelsen kommer att överklaga Mark och miljödomstolens inhiberingsbeslut.
Huvudförhandlingarna om Befesa Scandusts nya miljötillstånd ska inledas hos Mark och miljödomstolen den 20 januari.
Gå till toppen