Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ängelholm

Dammen renoveras och tätas

Arbetet med att reparera den läckande dammen i Hembygdsparken är på gång – rejält försenad. Strax före jul ska den bli klar.

Fågeldammen läcker vatten och måste tätas. Redan i februari blev det bestämt att reparera dammen och en stor lerhög kördes på plats för ändamålet.
Lerhögen har stått kvar under hela sommaren och hösten.
Det främsta skälet till förseningen var att våren gjorde sitt intåg ovanligt tidigt. Det satte fart på häckningen, och av hänsyn till fågellivet valde kommunen att skjuta upp dammbygget.
Sedan kom sommaren, då Hembygdparken är som mest välbesökt av barnfamiljer och turister.
Den sedan länge planerade ombyggnaden av lekplatsen kom igång efter semestermånaderna, vilket innebar att arbetet med fågeldammen fick skjutas upp på nytt.
Sedan kom höstmarknaden och julmarknaden....
– Men nu har vi kommit igång, säger Erika Lennartsson, ansvarig arbetsledare.
Området är avspärrat sedan två veckor och innanför är marken förvandlad till lervälling. En hjullastare och en stor och en liten grävmaskin är igång med att flytta sten och jord.
Dammen har delats av i två delar för att inte störa fågellivet.
När vattnet tömts blottas ett tjockt sediment med löv och grenar som måste tas bort. Muddring sker med fem års intervall, men det bildas snabbt nya lager.
Ett rörsystem blottas i geggan – det är en anordning för lufttillförsel som förbättrar vattenkvaliteten i den anlagda dammen.
Eftersom dammen vilar på gammal genomsläpplig havsbotten måste man täta den med lera.
– För att komma åt måste all sten först plockas bort, och sedan läggas tillbaka igen, säger Erika Lennartsson.
Det är väldigt mycket sten.
Förhoppningen är att arbetet ska slutföras före jul. Då är lerhögen borta och marken får tid på sig att bli återställd för att möta en ny besökssäsong i Hembygdsparken.

Ännu pågår arbete med stormskador

Röjningen efter stormen Gorm sysselsätter fortfarande sex man i kommunen som är ute med kranbilar för att ta hand om nedfallna träd och grenar.
– Alla gång- och cykelvägar är röjda. Men det återstår att ta hand om allt som har samlats upp, säger arbetsledaren Erika Lennartsson.
Nu påbörjas röjningsarbete i kommunens parker och skogsområden. Rotvältor och knäckta träd gör det farligt att vistas i vissa områden, som därför har spärrats av.
– Vi börjar med Pytteskogen eftersom många barn leker där, säger Erika Lennartsson.
Gå till toppen