Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Hiv och aids är ur global synvinkel fortfarande ett gigantiskt problem. Cirka 6 000 personer smittas varje dag."

Hur viktiga de så kallade bromsmedicinerna än är, måste de gå hand i hand med information och förebyggande arbete så länge det inte finns ett radikalt botemedel mot hiv och aids.
Det skriver Sven-Göran Håkansson, före detta överläkare och specialist i öron-näs-halssjukdomar.

Lars Plantin, professor i socialt arbete på Malmö högskola, och Pernilla Berlin, Noaks ark syd, skriver om de stora medicinska landvinningar som gjorts i behandlingen av hiv tack vare tillkomsten av de nya antivirala medicinerna, så kallade bromsmediciner i mitten på 1990-talet, Aktuella frågor 30/11:
”Dödligheten och sjukligheten har radikalt minskat. 2014 fick drygt nio av tio patienter med hiv i Sverige behandling med dessa mediciner och samma år utvecklade endast 35 personer aids."
Cirka 7 000 personer lever idag i Sverige med hiv. Trots stora internationella insatser mot hiv och aids är sjukdomen fortfarande ett allvarligt hot mot människors liv och hälsa på flera håll i världen. Statistik från Sida visar att under 2014 levde 36,9 miljoner människor med hiv och under samma år smittades 2 miljoner med hiv globalt. Uppskattningsvis 6 000 personer smittas varje dag av hiv.
Framför allt på den afrikanska kontinenten söder om Saharaär situationen särskilt alarmerande och hiv-aids är där en av de främsta orsakerna till sjuklighet och dödlighet. Miljontals människor har inte tillgång till bromsmediciner och utgör därmed en potentiell risk för att sjukdomen ska överföras till andra människor.
Hiv och aids är ur global synvinkel fortfarande ett gigantiskt problem och det är viktigt att sätta in hivsituationen i Sverige i ett globalt sammanhang.
Den ökade kontakten människor emellan genom resande och migration påverkar med stor sannolikhet risken för hivsmitta och hur många som insjuknar i hiv i Sverige.
Statisktik från Folkhälsomyndigheten visar att år 2014 rapporterades 473 nya fall av hivinfektion i Sverige. Nivån är i stort sett densamma som under de senaste åren. Sexuella kontakter är den dominerande smittvägen och av samtliga fall rapporterade under 2014 hade 228 (48 procent) fått hiv genom heterosexuell kontakt, 118 män (25 procent) genom sex mellan män och 13 (3 procent) genom droginjicering.
Av 2014 års fall hade majoriteten, 393 personer (83 procent), fått hiv utomlands i samband med utlandsvistelse eller före immigration till Sverige, endast 68 personer (14 procent) hade fått hiv i Sverige. I 12 fall (3 procent) saknas uppgift om smittland.
De utomlands smittade har visat en tendens till ökning under de senaste fem åren, medan de som fått hiv i Sverige minskat.
Siffrorna utgör en viktig information för hälso- och sjukvårdspersonal om smittovägar och trender när det gäller utbredningen av hiv och kan vara till god hjälp i hur förebyggande åtgärder ska utformas. De är hörnstenen i bekämpandet av hiv-aids.
Hur viktiga de så kallade bromsmedicinerna än är, måste de gå hand i hand med information och förebyggande arbete så länge det inte finns ett radikalt botemedel mot sjukdomen.
Sven-Göran Håkansson

SKRIBENTEN

Sven-Göran Håkansson är före detta överläkare och specialist i öron-näs-halssjukdomar.
Gå till toppen