Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Han ska ge Rosendals slott en ny framtid

Stora förändringar väntar – men få kommer in i slottet.

– Min uppgift är att skapa en ny dynamik och en framtid för slottet, så att det kan leva i många hundra år till. Det ska inte bli ett museum.
Poul M Mikkelsen hade letat en tid efter något i Sverige när Rosendals slott, mellan Helsingborg och Hyllinge, blev till salu tidigare i år. Familjen Bennet, som bott här i åtta generationer, hade beslutat sälja slottet som anses vara en av Skånes bäst bevarade renässansbyggnader.
200 miljoner var utgångspriset för byggnader och tillhörande skog och jordbruksmark, och priset ska ha stannat precis där under.
Försäljningen gick ovanligt snabbt. Redan den 1 juli hade Poul M Mikkelsen tagit över.
– Då hade jag en klar idé om vad jag ville göra, förklarar han och visar runt på ägorna.
Ingen tid har gått till spillo. I dag står nästan hela slottets huvudbyggnad från 1615 inklädd i byggställningar. Takbyte pågår och efter hand ska det pampiga stenhuset rustas upp bit för bit, såväl ut- som invändigt.
Vid ett jättebord i en av slottets flyglar ligger ritningar, gamla bilder och nya skisser utbredda. Fönster ska bytas, nya takkupor ska byggas. Så ser i alla fall den nye ägarens planer ut. Men allt sker i samråd med länsstyrelsens antikvarier och kräver deras tillstånd. För slottet är byggnadsminnesförklarat och omgärdat av hårda restriktioner.
Poul M Mikkelsen tycker inte restriktionerna är något problem, och säger att han vill bevara byggnadens kvalitéer och återställa bland annat fönstren till mer ursprungligt skick.
Men han talar hellre om slottsmiljön som helhet. Och berättar vad det var som fick honom att bli slottsherre på Rosendal.
– Det är en viktig och spännande arkitektur. Som att se en målning. Det är mycket uttrycksfullt!
– Men utan omgivningen och vattnet är slottet ingenting.
Och då kommer vi in på den del som han verkligen brinner för. Någon gång under 1900-talet lades stora delar av vallgraven igen, liksom kvarndammen bredvid. Nu ska de grävas upp igen och återställas. Ett enormt och påkostat arbete som till viss del redan har påbörjats, och som länsstyrelsen har ställt sig positiv till.
Men det är inte bara för estetikens skull. Historiskt har vattnet också varit av stor betydelse.
Rosendal byggdes nämligen som en relativt öppen anläggning och har varken försvarstorn eller skottgluggar. Däremot fanns här en annorlunda och ovanlig försvarslösning med ett underjordiskt rörsystem.
– Det var ett mycket sinnrikt system, där man kunde sätta hela omgivningen under vatten, förklarar Poul M Mikkelsen.
På andra sidan vallgraven vid den äldsta byggnaden av dem alla, Billehuset som kan vara från 1500-talet, ska även den gamla men nu igenlagda renässansträdgården återställas.
Allt det här kommer att synas väl för den som passerar slottet, som ligger lantligt men ändå så nära att man kan se Bauhaus skyltar i Hyllinge.
Men när vi kommer till slottets invändiga renovering är det inget som Poul M Mikkelsen vill skylta med. Han säger att det kommer att förbli en privat bostad, dit allmänheten inte får tillträde.
– Det kommer att vara bebott av mig själv och min familj, och användas i min verksamhet.
Poul M Mikkelsen är bosatt i Schweiz, där hans framgångsrika företag Jacob Holm & Sons AG har sitt huvudkontor. Han äger och driver också godset Donnerup A/S i Danmark. Och kommer även att fortsätta driva jordbruket på Rosenlund, men utan de 200 mjölkkor som fanns på gården vid köpet. De är redan sålda.
Innan de kan flytta in i slottet måste det fyllas med möbler och ting. Hela den unika slottsinteriören såldes och skingrades nämligen vid en uppmärksammad auktion sommaren 2014.
Det skulle man kunna tro att Poul M Mikkelsen beklagar. Men icke.
– Det ger en möjlighet att starta från början, menar han och återkommer till målet att ge slottet ett nytt liv, som varar i minst 400 år till.

Vem är Poul M Mikkelsen?

Dansk advokat och ägare till Jacob Holm & Sons AG med huvudkontor i Schweiz. De är en av världens ledande producenter av textilfibrer för tillverkning av till exempel rengöringsartiklar, vårservetter och hygienartiklar som blöjor och dambindor.
Äger och driver även godset Donnerup A/S vid Lyderup i Danmark, med skog, åker, svinproduktion och jakt där han ska vara en engagerad godsägare.
Köpte Rosendals slott utanför Mörarp med tillträde 1 juli i år.

Rosendals slott

Byggdes 1615 av den danske adelsmannen Anders Steensen Bille och är ett av Skånes bäst bevarade renässansslott. Det blev klassat som byggnadsminne 2005 och ligger inom område för riksintresse för kulturmiljövården.

Sedan mitten av 1700-talet har slottet ägts och bebotts av adelsfamiljen Bennet, som sålde det i somras.

Till slottet hör mycket mark och ett aktivt jordbruk med växtodling, skog och jakt. På marken planeras också ett omstritt vindkraftsprojekt.

Gå till toppen