Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Föreningen Kris ekonomi under lupp

Kommunen granskar Kris, Kriminellas revansch i samhället, i Helsingborg. Både ekonomin och demokratin ska utredas efter en anmälan om missförhållanden.
– Vi har inga hemligheter, säger Kris ordförande P-G Johansson.

Bild: Johan Pihlemark
Kriminellas revansch i samhället, Kris, är en av de föreningar som får ekonomiskt stöd av Helsingborgs stad. Det har man fått i flera år. För närvarande är bidraget 630 000 kronor per år.
Föreningen ger enligt kommunen ett viktigt socialt stöd till före detta kriminella personer som vill starta ett nytt liv.
Samtidigthar det förekommit en del frågetecken runt föreningen. 2013 granskade revisionsbyrån PWC på uppdrag av kommunen samtliga föreningar som fick bidrag.
Kris fick då mycket kritik för sin ekonomiska redovisning, bland annat att stora kostnader inte specificerades och att det var svårt att se hur pengarna använts. Året därpå genomfördes en ny granskning som visade att bristerna kvarstod.
Kommunen krävde åtgärder, och gav sedan föreningen klartecken.
– Vår inställning var att de ville göra rätt men har inte haft kompetensen, säger Eva Kollberg, som jobbar med verksamhetsbidrag på kommunen.
Okunskap är också föreningens egen förklaring till bristerna.
Men nu agerar kommunen igen. Det sker efter att man fått in en anmälan mot Kris, via personal på socialförvaltningen. Den handlar om hur både pengar hanteras och hur medlemmar behandlas.
Uppgifterna fick kommunen att besluta om en granskning, som ska utföras av en extern revisionsbyrå.
– Det handlar om en granskning av den ekonomiska redovisningen men också hur man använt pengarna. Vi ska också kontrollera att föreningen redovisat sina övriga inkomster till oss, som den är skyldig att göra, säger Eva Kollberg.
Utöver det sätts den demokratiska processen i föreningen under lupp.
– Har man en styrelse som fungerar? För man protokoll som medlemmarna kan ta del av? Det ska vara en demokratiskt styrd organisation, det är ett av våra krav, säger Eva Kollberg.
Från föreningens håll säger man att man kommer att skicka in allt som kommunen begär.
– Vi gör som kommunen säger. Vi ser inte det här som något negativt, säger P-G Johansson, och menar att det är en chans för föreningen att bli bättre.
Både han och vice verksamhetsansvarige Christoffer Svensson säger att Kris styrs demokratiskt och att ekonomin är i ordning.
– Vi slarvar inte med pengar, säger P-G Johansson.
HD har pratat med två män som anmält missförhållanden i Kris till kommunen. De har tidigare jobbat i Kris verksamhet via kommunens försorg, genom en så kallad Offentligt skyddad anställning som innebär att deras lön betalas av kommunen.
De berättar om en förening där man inte kan kritisera ledningen utan att riskera repressalier och om beslut som döljs för medlemmar.
– De här problemen har funnits länge, säger den ena mannen.
Han tvingades sluta och kopplar det själv till att han ifrågasatt ledningen vid ett flertal tillfällen. Kris har dock en helt annan version - mannen funkade inte på jobbet. På vilket sätt vill ledningen inte gå in på.
HD har varit i kontakt med ytterligare två före detta aktiva i Kris som ger liknande kritiska bild av föreningen.
Kris tillbakavisar uppgifterna om brister.
– Klart man kan kritisera oss. Om det inte framfördes kritik så kunde vi inte ändra på något, säger Christoffer Svensson, vice verksamhetsansvarig och styrelseledamot.
När det gäller insyn får till exempel alla medlemmar läsa styrelseprotokoll när de vill och det hålls regelbundet medlemsmöten, säger han.
När granskningen ska vara färdig är i nuläget oklart.

Stöd och boende

Kriminellas revansch i samhället, Kris, är en ideell förening med lokalavdelningar över hela landet.
I Helsingborg har man funnits sedan 2000. Föreningen har omkring 180 medlemmar, varav 35 aktiva. Grunden i verksamheten är att före detta missbrukare och kriminella hjälper varandra tillbaka in i samhället.
Kris medlemmar möter bland annat upp personer som släpps efter att ha suttit i fängelse och som vill lämna sina gamla liv. De har även motivationssamtal med intagna på kriminalvårdsanstalter och institutioner.
Kris i Helsingborg driver ett motivationsboende i Domsten med sju platser för både män och kvinnor. De har också en utslussningslägenhet.
Gå till toppen