Ekonomi

Elchock dold olycksrisk i elbil

Elbilen kan bli en dödsfälla - efter att olyckan har inträffat.
”Klipper vi upp en elbil fel så är det direkt kopplat med livsfara”, säger Peter Larsson, styrkeledare på räddningstjänsten i Hyllie.

Räddningstjänsten klipper ibland av taket på bilar i samband med olyckor.Bild: Patrick Persson (Arkiv)
"En kortslutning i fordonet kan liknas vid ett mindre blixtnedslag" skriver danska facktidningen Ingeniøren.
Vid en trafikolycka är det vanligt att räddningstjänsten behöver klippa isär bilar för att få ut personer i säkerhet. Om en olycka inträffar med eldrivna fordon gäller det för räddningstjänsten att ha koll på hur de strömförande sladdarna går.
­­– Om bilen har tryckts ihop kan man ha problem att komma åt viktiga delar av bilen, förklarar Peter Larsson, Räddningstjänsten Syd.
Är bilen strömförande och räddningstjänst klipper fel finns det dessutom risk att utlösa krockkudden. Vilket kan ge förödande skador på personer i bilen.
El- och hybridbilar syns allt oftare på de svenska vägarna. Det innebär att de kommer att utgöra en större del av olycksfallen i trafiken än tidigare. För svenskregistrerade elfordon finns ett system där räddningstjänsten kollar registreringsnumret redan under utryckning.
– Man tar registreringsnummer på bilen. Sedan slår vi det i vår databas. Det är viktig information vi får under utryckningen, säger Peter Larsson.
Därefter skickas information till utryckningspersonalen som beskriver vad det är för typ av olycka och hur den ska hanteras. Om det är ett elfordon får räddningsstyrkan skisser på hur fordonet ska klippas isär.
– Systemet är till 99 procent vattentätt. Men det finns inga garantier för att sladdarna i bilen går exakt som informationen vi får visar. Klipper vi fel är det direkt kopplat med livsfara, säger Peter Larsson.
Det finns alltid väl utbildad räddningspersonal på plats. De gör en bedömning av hur arbetet ska skötas för att säkrast få ut en person ur bilen säger han.
Det råder osäkerhet kring hur räddningsaktionen ser ut för svenska elbilsresenärer som råkar ut för olyckor utomlands.
– Jag kan inte svara på hur det går till då.
Ett annat problem är hur man ska göra om utländska eldrivna fordon råkar ut för en trafikolycka i Sverige. Dessa fordon finns inte i räddningspersonalens system.
– Kopplingarna är inte helt självklara på elbilar, har vi inga skisser på hur vi ska klippa upp bilen så står vi oss ganska slätt. Då får vi förlita oss på kunskapen vi besitter. I värsta fall får vi vänta på att bilen blir helt strömlös, förklarar Peter Larsson, Räddningstjänsten Syd.
Mitsubishi har byggt in specialfunktioner i sina elbilar, berättar Anders Erngren, produktchef på Mitsubishi Motors i Sverige.
– När krockkudden utlöser finns det sensorer som gör bilen helt strömlös, då går det att klippa i den, förklarar han.
– Om krockkudden inte utlöser så måste man se till att bilen inte är strömförande manuellt. Batteriet sitter oftast under ena baksätet. Där måste man koppla isär alla celler i batteriet.
Det är en procedur som tar ungefär 10 minuter. Men ingenting som har varit ett problem än så länge, enligt Peter Larsson på Räddningstjänsten Syd.
– Någonting man däremot måste vara beredd på är att även om man stänger av batteriet i bilen så är kablarna strömförande i cirka fem minuter till, förklarar han.
Batteriet, som är ett kraftigt litiumjonbatteri, fyller stora delar av bilens botten och har kablar som leder till bland annat motorn och krockkudden.
Idag finns det, enligt Transportstyrelsen, cirka 62 000 eldrivna personbilar registrerade i Sverige.
Gå till toppen