Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Fiskdöd hotar Scandusts miljötillstånd

Prover visar att den döda fisken som i våras hittades i hamnen var cyanidförgiftad. Nu vill länsstyrelsen att Scandusts ansökan om ett nytt miljötillstånd ska avvisas av mark- och miljödomstolen.

Scandust i Landskrona.Bild: Arkiv: Niklas Gustavsson
Det var den 22 april som döda fiskar och krabbor påträffades i hamnbassängen. Tidigt misstänktes att de dött av syrebrist, orsakad av cyanidförgiftning.
Nu visar provtagning på fiskarna att så förmodligen var fallet.
Analyser visar att den döda fisken innehöll kraftigt höjda halter av cyanid jämfört med fisk fångad på annat håll i Öresund, 30 milligram per kilo.
-- Det är dubbelt så högt som fisken som för jämförelse fångades norr om Ven. Det är dock viktigt att påpeka att vi bara har tagit två provresultat än så länge, säger Landskronas kommunekolog Olle Nordell.
Läs också Cyanidutsläpp kan ha orsakat fiskdöd
Ytterligare prover har tagits av länsstyrelsen, som misstänker att cyaniden i fisken kommer från Befesa Scandust.
Detta eftersom cyanid och tungmetaller förekommer i bolagets processer och dessutom har påträffats i brunnar som ansluter från Scandusts industriområde.
"Analysen av fiskdöden i hamnbassängen förstärker farhågorna om cyanidutsläpp", säger Dave Borg, chef för länsstyrelsens miljöprövningsenhet i ett pressmeddelande.
Dessutom finns det såvitt länsstyrelsen känner till inget annat företag i närområdet som har utsläpp av cyanid. Det är också utsläpp av gifter som misstänks ligga bakom att kommunens avloppsreningsverk i Lundåkra slagits ut flera gånger.
"Det finns en återkommande utsläppsproblematik i Scandust Befesas närområde. Från länsstyrelsens sida anser vi att detta måste utredas", säger Dave Borg.
För att få klarhet kring problemen beslutade länsstyrelsen i slutet av oktober förra året om ett vitesföreläggande riktat till Scandust. Föreläggandet innehöll nio punkter med åtgärder och undersökningar som företaget måste utföra.
Föreläggandet överklagades av företaget till mark- och miljödomstolen i Växjö. Domstolen beslöt då att inhibera stora delar av föreläggandet, då det dels ansågs att tidsramarna var alltför snäva, dels att det inte klarlagts att problemen var akuta.
Frågorna ingick även i den ansökan om nytt miljötillstånd enligt miljöbalken som Scandust sedan tidigare lämnat in. I ansökan sägs att företagets verksamhet är fri från störningar på omgivningen.
Enligt planerna ska huvudförhandlingar i frågan om det nya tillståndet tas upp i mark- och miljödomstolen i början av februari.
Men med anledning av svaren på proverna som togs på den döda fisken har nu länsstyrelsen lämnat in ett yttrande till domstolen där de säger att tillståndsprövningen bör stoppas.
-- Länsstyrelsen anser att man i nuvarande läge inte kan pröva ärendet. Vi har redan tidigare sagt att målet bör avvisas. I och med provsvaren finns det ytterligare faktorer som talar för att man inte bör gå vidare med ett nytt miljötillstånd innan Scandust kommer in med fler uppgifter, säger Margaretha Svenning på länsstyrelsens miljöavdelning.
Länsstyrelsen vill nu att mark- och miljödomstolen ska förelägga Scandust att göra en utökad provtagning för cyanid på vatten, mark, djur och växter i området kring södra hamnen samt att företaget ska lämna in en fullständig redogörelse för den interna vattenreningen.
Befesa Scandust säger att de jobbar vidare enligt de regler och föreläggande som redan gäller.
-- Sedan NVSA kontaktade oss har vi arbetat med att bland annat filma spillvattenledningar. Då fann vi en del sprickor på våra och NSVA:s ledningar. Dessa ledningar har sedan relinats. Detta var på rör som ledde till Lundåkraverket så det kan inte ha orsakat någon fiskdöd i hamnen, säger Scandusts vd Fredrik Trydegård.
Vad blir konsekvenserna om ansökan om nytt miljötillstånd avslås?
-- Det vill jag inte spekulera i. Jag tror inte att det kommer att bli något avslag.
Gå till toppen