Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Vi välkomnar ett ökat engagemang från näringslivet kring psykisk ohälsa framöver”

Unga måste erbjudas ett bra stöd tidigt, skriver Anders Åkesson (MP), regionråd, Mats Paulsson, vice ordförande för Medicon Village och Conny Allaskog, föreningen Shedo.

Kunskapen om självskadebeteende är relativt liten och de som arbetar i vården behöver lära sig mer. Genom samarbete mellan det offentliga, näringslivet och patient- och anhörigorganisationer kan en utvecklad och förbättrad vård för personer med självskadebeteende uppnås.
Region Skåne satsar sedan länge på forskning inom klinisk psykiatri. Mats Paulsson, vice ordförande för Medicon Village och grundare av byggföretaget Peab, bidrar nu med en miljon kronor årligen under tre år till forskning kring vård vid självskadebeteende.
Vi välkomnar ett ökat engagemang från näringslivet kring psykisk ohälsa framöver.
Det finns lika många förklaringar till självskadebeteende som det finns personer som skadar sig själva. Men generellt kan negativa känslor som ångest, skam- och skuldkänslor och känslor av misslyckande snabbt bli en stor del av tillvaron. För att lindra de negativa känslorna som psykisk ohälsa medför kan ett behov av att skada sig själv uppstå.
Shedo, en intresseförening för patienter med självskadebeteende och deras anhöriga, har under tre år genomfört informationsprojektet Ego Nova om självskadebeteende och dubbelproblematiken självskadebeteende och ätstörningar. Såväl drabbade som anhöriga och personer som arbetar med problematiken medverkar. Syftet är att öka kunskapen och att motverka fördomar och stigmatisering. Projektet lyfter också fram berättelser som visar att det går att sluta skada sig själv.Det sker bland annat genom föreläsningar och teateruppsättningar
Självskadebeteende upplevs ofta som svårt att förstå för den som möter någon som skadar sig själv.
Personer med självskadebeteende har förhöjd risk för självmord och kan komma att vistas långa tider på sjukhus, något som i sin tur kan leda till att de försämras.
Både Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, och medier har redovisat brister inom den psykiatriska vård som Region Skåne ansvarar för. Det visar också en egen genomlysning som Region Skåne har gjort. Vi ser mycket allvarligt på detta.
I slutet av förra året avsatte Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne 4,5 miljoner kronor för utveckling av vården för personer med självskadebeteende. Det är den senaste satsningen inom ett område där vården inte fungerar tillräckligt bra. Vid samma tillfälle fattade nämnden också beslut om att en halv miljon kronor i bidrag ska tilldelas Shedo, Pengarna ska användas till att sprida kunskap om självskadebeteende hos Region Skånes medarbetare.
Skånevård Sund, som ansvarar för psykiatrin, har på uppdrag från politikerna i sjukvårdsnämnden nyligen tagit fram en handlingsplan för vuxenpsykiatrin i Skåne. Den slår fast att samarbetet mellan den som vårdas och de som vårdar måste bli bättre, kunskapen hos de anställda måste öka, fokus ska ligga på patienternas samlade behov och eventuella brister ska åtgärdas. Vid behov ska psykiatrinfå ökade resurser.
För 2016 avsätter Hälso- och sjukvårdsnämnden, förutom de 4,5 miljoner kronorna till självskadebeteende, 50 miljoner kronor till missbruksvård och den psykiatriska vården i Skåne.
Patienterna måste få större inflytande över den vård de får. Unga måste erbjudas ett bra stöd tidigt.
Det har varit nödvändigt att etablera första linjen inom barn- och ungdomspsykiatrin. Liknande mottagningar, som gör det enklare för dem som mår psykiskt dåligt att få hjälp i ett tidigt skede, måste även finnas för unga vuxna. Utöver det måste primärvården stärkas för att klara sitt uppdrag kring psykisk sjukdom i Skåne. Vi ser också ett tydligt behov av en enhet för högspecialiserad vård vid självskadebeteende.
Utvecklingen av vården för personer med självskadebeteende har varit ett av de prioriterade områdena i Region Skånes strategiska plan för psykiatrin sedan 2012. Via nya samarbeten, fler behandlingsmetoder och kompetenshöjning har arbetet kommit igång. Med det sagt återstår ändå mycket att göra.

SKRIBENTER

Anders Åkesson (MP) är regionråd och ordförande i Region Skånes beredning för psykiatri, primärvård och tandvård.
Mats Paulsson är vice ordförande Medicon Village och grundare av byggföretaget Peab.
Conny Allaskog är lokalrepresentant syd för föreningen Shedo, Self Harm and Eating Disorders Organisation.
Gå till toppen