Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Bergsöe riskerar mångmiljonvite

Blyåtervinningsföretaget Boliden Bergsöe lagrar mer än tio gånger så mycket farliga blyprodukter som tillåtet. Det kan kosta företaget en miljon kronor var fjortonde dag — ett vite som successivt kan ökas.

Tidigare har Boliden Bergsöe försökt återvinna en del av restprodukterna — filterstoft och aska — genom att återföra dessa till processen.
Men detta upphörde 2014, eftersom företaget skulle minska utsläppen av tungmetaller. Restprodukterna skulle bland annat tas omhand av ett företag i Belgien.
– Den processen, att exportera den här typen av material, tar ibland väldigt lång tid. Därför har en del av materialet har blivit försenat, säger Peter Carlsson, Boliden Bergsöes vd.
Konsekvensen har blivit ett alltför stort lager av farliga restprodukter. Enligt ett pressmeddelande från länsstyrelsen fanns vid ett tillfälle 2 740 ton farliga ämnen anläggningen i Landskrona, medan gränsen för tillståndskrav går vid 200 ton.
– Jag vill poängtera att det var vi som upptäckte att vi överskred de mängderna. Vi informerade länsstyrelsen följande dag, och efter det har vi haft en regelbunden kommunikation, och visat på hur materialmängderna successivt minskat, säger Peter Carlsson.
Han kan inte svara på hur stort avfallslagret är för dagen.
På tisdagen beslutade länsstyrelsen att förbjuda Boliden Bergsöe att hantera blyämnen på det sätt som görs idag.
Med förbudet följer ett föreläggande om löpande vite tills lagringen upphör: en miljon kronor var fjortonde dag — till att börja med.
Efter 57 dagar ökar vitet till två miljoner kronor, och efter 141 dagar till fyra miljoner kronor för varje påbörjad tvåveckorsperiod.
– Vi tycker summorna är oproportionerliga, säger Peter Carlsson.
"Det är ett kännbart vite, men det är också oerhört viktigt att bolaget agerar" skriver länsstyrelsens miljödirektör Annelie Johansson i ett pressmeddelande.
Samtidigt förbjöd länsstyrelsen företaget att ta emot fler av de blyhaltiga restprodukterna. Ett brott mot det föreläggandet kan kosta Boliden Bergsöe fem miljoner kronor.
Länsstyrelsen kräver också uppdaterade planer för räddningsinsatser inom sex veckor, annars hotar ett vite på en miljon kronor.
Hur agerar ni utifrån föreläggandet?
– Vi avser att bemöta föreläggandet och överklaga det. Vi ser flera felaktigheter i det.
– Att gå tillbaka till tidigare process är i alla fall något vi inte vill göra, för då ökar utsläppen, säger Peter Carlsson.
Länsstyrelsens beslut gäller omedelbart.

Boliden Bergsöe

Boliden Bergsöe är ett av Europas största smältverk för återvinning av bly ur batterier.
Företaget är samtidigt stans största utsläppskälla av bly. Utsläppen har sjunkit med åren, men är fortfarande ett problem i Landskrona.
2013 nekades Boliden Bergsöe utöka produktionen. Det ansågs inte säkert att blyutsläppen kan hållas nere.
Gå till toppen