Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lättare få stöd till fri kultur

Stödet till den fria kulturen förändras rejält. Nya möjligheter att söka bidrag införs och i förlängningen hoppas kulturnämndens ordförande på ett eget hus till kulturutövarna.

I julas ordnade Kulturhotellet middag för flyktingar på Söder. Strax efter årsskiftet tvingades man lämna sin lokal på Södergatan.Bild: Emmalisa Pauly
Salongen och Kulturhotellet. Två aktörer som var verksamma på Söder och som båda är exempel på verksamheter som har satt avtryck, men som inte har haft det helt enkelt med att få ekonomin att gå ihop. Framför allt Salongens tuffa resa ledde till en debatt om förutsättningarna för den fria kulturen i Helsingborg. 2014 tillsattes en utredning och nu hoppas man att förslagen den levererar ska göra det lättare för kulturlivet att utvecklas i staden.
– Det är inte enskilda saker utan helheten som leder till att det skapas bra förutsättningar för kulturen. Sedan måste arbetet komma underifrån, säger kulturnämndens ordförande Kristian Anderson (M).
Något det talades mycket om kring Salongen var möjligheten att söka verksamhetsstöd. Ett sådant finns med i förslaget som troligen klubbas nästa vecka. Nu blir det möjligt för kulturföreningar att söka både verksamhetsstöd och hyresbidrag. Också helt nystartade föreningar ska kunna ges stöd under en provperiod.
Kristian Anderson säger att det kan bli justeringar i förslaget, men så som det nu ser ut föreslås också att arrangemangsstödet slås ihop med lokalstödet, och blir sökbart för fler aktörer.
En annan föreslagen förändring är att Ungt kulturinitiativ byter namn till ”En snabb slant”. Ett stöd som är tänkt att användas till unga som vill pröva egna kulturinitiativ.
För så kallade kulturarvsaktörer, exempelvis privata museer, inför man ett projektstöd. Här kommer också mindre aktörer att kunna söka pengar.
Tanken är att de nya reglerna ska börja gälla redan från den 1 mars. Inför det här året utökades stödet till det fria kulturlivet med en miljon till sammanlagt tolv miljoner kronor. Den största delen av pengarna går till studieförbunden. Andra mottagare är museer och kulturföreningar.
Frågan är om pengarna räcker när man utökar möjligheterna att söka stöd.
– De ska räcka. Men när alla stöd är på plats kanske behovet ökar. Då vill jag se hur vi kan omfördela, säger Kristian Anderson.
Medan det är snabba ryck med bidragsförändringarna, ska annat utredas vidare. I dialogerna med det fria kulturlivet har det kommit önskemål om ett eget hus till den fria kulturen med arrangemangslokaler, scener, ateljéer och replokaler. Ett hus som sköts av kommunen och där föreningar och andra kulturutövare kan hyra in sig för en liten peng. Ett stort åtagande för staden som utredningen anser kräver noggrann analys.
– Det är en bra idé som jag gärna ser i en förlängning. Men vi börjar med att leta efter en lämplig lokal. En väl anpassad mötesplats likt Mindpark, säger Kristian Anderson.
Utredningen har också tankar på en speciell enhet på kulturförvaltningen som ska ha fokus på den allmänna kulturen.
– Det är en så viktig del av verksamheten att det kan behöva en egen mindre organisation, säger Kristian Anderson.
Framöver ser man också ett utökat samarbete mellan kultur och fritid. Ett utvecklat samarbete med Fritid Helsingborg skulle stärka kulturen, resonerar utredningen och för fram tankar på en sammanslagning av kultur- och fritidsfrågorna till en politisk nämnd. Det är dock diskussioner och eventuella beslut som ligger längre fram i tid.
Gå till toppen