Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Föroreningar funna i schaktmassorna

En rapport visar att massorna som tippats på åkrarna vid motorvägen innehåller föroreningar. Nu vill kommunens miljöenhet ha bort dem. Men först måste myndighetsnämnden ta beslut.

Bild: Niklas Gustavsson
Provtagningar intill motorvägsavfarten mot Höja genomfördes under hösten. Resultatet visar att massorna som lagts där inte alls är lämpliga för odlingsmark.
Enligt miljörapporten, som lantbrukaren Mats Persson tvingades göra av myndighetsnämnden, rör det sig om cirka 79 000 ton. Massorna kommer till stor del från byggarbetsplatser i tätorter runt om i Nordvästskåne.
Ett 50-tal laboratorieanalyser visar att det i ungefär hälften av området finns framför allt aromatiska kolväten, vanliga i oljeprodukter, men även metaller som arsenik och bly över tillåtna riktvärden "mindre än ringa risk" som gäller för åkerjord.
Föroreningarna verkar dock inte ha spridit sig till den biotopskyddade dammen strax intill.
Kommunens miljöenhet vill nu att lantbrukaren ska ta bort de förorenade massorna och återställa marken. Förslaget till beslut i myndighetsnämnden innehåller 13 olika punkter.
Inom tre månader efter det att lantbrukaren har tagit del av beslutet vill miljöenheten att det ska finnas en plan för hur den förorenade jorden ska saneras. De föreslår också ett vite på 100 000 kronor om det inte görs. Sedan ska markägaren få ytterligare två månader på sig att utföra arbetet.
Miljöenheten vill också ha en redovisning av hur mycket som grävts bort, vem som tagit emot massorna och en analys av de massor som är kvar. Annars ska ett vite på en halv miljon kronor dömas ut.
Ytterligare viten kopplas till hur platsen ska återställas, med vissa djup och breda slänter mot omkringliggande mark. En särskilt punkt, också den kopplad till ett vite, säger att arbetet inte får damma så att det stör grannarna.
Det är alltså ord och inga visor.
Mats Persson själv för sin talan genom ett ombud från LRF. I en skrivelse till nämnden hävdar han att dammen inte är skyddsvärd, enligt en utvärdering som bifogas.
Han har också synpunkter på många av de detaljerade krav som miljöenheten vill ställa kring saneringen och återställandet. Men mest vill han få möjlighet att slutföra arbetet.
I nästa vecka ska politikerna i myndighetsnämnden ta ställning.

Transporternastoppades i maj

Länsstyrelsen godkände att lantbrukaren tog emot massor för att förbättra sin odlingsmark. Villkoret var att de var rena. Prover skulle också tas där massorna hämtades.
När en miljöinspektör upptäckte rivningsmassor på området och mätningar indikerade att utfyllnaden tagit orimliga proportioner beslöt myndighetsnämnden att stoppa tippningen.
Lantbrukaren förelades att ta nya prover, denna gång på åkermarken. Beslutet överklagades till länsstyrelsen, fick avslag men har överklagats vidare.
Mark- och miljödomstolen har avgjort att det är kommunen som är tillsynsmyndighet.
Gå till toppen