Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Barnsexdömd vann adoptionsstrid

Den barnsexdömde helsingborgaren förde styvsonen till Thailand och slapp ett omhändertagande av pojken. Två år efter de svenska myndigheternas sjabbel har mannens plan att adoptera pojken i praktiken lyckats.

Adoptionsskandalen rullades upp i november 2013. Socialnämnden i Helsingborg rekommenderade då tingsrätten att låta en helsingborgare i 60-årsåldern adoptera sin styvson i tioårsåldern. Detta trots att mannen hade dömts till fängelse för sexuellt utnyttjande av en femårig grannflicka 2004 och i övrigt var tungt kriminellt belastad med sammanlagt fyra fängelsedomar för totalt 90 brott, så gott som alla ekonomiska (han frigavs från det senaste straffet våren 2013).
När Helsingborgs Dagblad avslöjade grova brister i politiker och tjänstemäns hantering av fallet (se fakta) drogs ärendet omgående tillbaka. Mannens lämplighet skulle utredas på nytt.
Samma dag som Helsingborgs Dagblad avslöjade adoptionsskandalen kallade socialdirektör Dinah Åbinger och socialnämndens ordförande i Helsingborg Anders Lundström (KD) till presskonferens. Deras besked var att den barnsexdömde mannens lämplighet att adoptera skulle utredas på nytt.Bild: Tobias Andersson 2013
Eftersom pojken saknade vårdnadshavare i Sverige, sedan hans biologiska mamma tillika styvpappans hustru nyligen avlidit i cancer, utsågs advokat Ingrid Wiklund till särskild förordnad vårdnadshavare. Det förtroendet fick alltså inte styvpappan. Däremot tilläts han ha pojken boende hos sig.
Den 16 december 2013 reste styvpappan och pojken till pojkens födelseland Thailand, trots att Ingrid Wiklund hade framfört till mannen att detta inte var lämpligt. Senare samma dag kom polisen till mannens bostad för att hämta pojken. Enligt vad tidningen erfar fanns det då ett beslut om att omhänderta pojken enligt LVU.
Läs också Barnsexdömd har lämnat landet med styvsonen
Styvpappan har sedan dess låtit pojken, som är thailändsk medborgare, vara kvar i Thailand för att svenska myndigheter inte ska kunna omhänderta honom. Pojken har först bott hos sin biologiska pappa, därefter hos den thailändska kvinna som den svenske mannen gifte sig med två månader efter att hans förra fru avlidit.
I detta hus i stadsdelen Lad Phrao i Bangkok bodde pojken först efter att den svenska styvpappan hade fört honom utomlands. Pojken är fortfarande kvar i landet och har nu fått sin framtid avgjord.Bild: Michael Töpffer
I april 2014 gjorde Ingrid Wiklund en begäran, via UD, om att pojken skulle återföras till Sverige i enlighet med Haag-konventionen.
Läs också Dragkamp om elvaårige pojken
Så blir det dock inte. Detta har en thailändsk familjedomstol, The Central Juvenile and Family Court, nu beslutat efter nästan två års handläggning.
I beslutet, som tidningen har tagit del av, pekar rätten på att pojken mötte sin "true father", den biologiska pappan, i Thailand samt att denne hade gett sitt godkännande till att de lämnade Sverige. Resan ses därför inte som ett olovligt bortförande av barn. Det tredje skälet är att pojken anses ha blivit en del av det thailändska samhället under tiden som har hunnit gå och därför har sin hemvist där.
Den svenske mannen säger till tidningen att han gifte om sig med en ny thailändsk kvinna för att hans exfru önskade det. Han kände inte själv kvinnan men de har "vuxit ihop efter hand". Samtidigt ökade detta chanserna för att pojken permanent skulle komma under styvpappans/parets omsorg.
”De ställde inte några frågor till mig om min bakgrund. Bara om min relation till pojken.”
Hustrun har nu ensam fått beviljad en nationell adoption av pojken i Thailand. På så sätt har de svenska myndigheterna hållits utanför. Vid en internationell adoption hade det varit nödvändigt med ett yttrande från socialförvaltningen i Helsingborg.
Att endast en person i ett gift par får adoptera i Thailand är alltså fullt möjligt. Eller rättare sagt: det står inget i thailändsk lag som uttryckligen förbjuder det, konstaterar de myndighetspersoner som tidningens utsände i Bangkok har talat med.
Normalt är det Child Adoption Center i Bangkok som fattar beslut i adoptionsärenden. Företrädare för den nationella myndigheten har tidigare sagt till Helsingborgs Dagblad att de aldrig skulle godkänna den svenske mannen eller dem som par med anledning av barnsexdomen mot honom. I det här fallet lämnade centret dock över ärendet till familjedomstolen för ett avgörande.
Läs också Thailand tänker stoppa adoptionen
Rätten är skyldig enligt lag att inte bara pröva den sökande utan även partnerns lämplighet. Vad som exakt har skett i det här fallet, och om rätten kände till den svenske mannens bakgrund, har tidningen inte fått någon insyn i. Mannen hävdar själv att hela hans brottsregister var känt för rätten.
– Men de ställde inte några frågor till mig om min bakgrund. Bara om min relation till pojken, säger han.
Mannen reser till Thailand så ofta han kan och lever då tillsammans med pojken och hustrun som en familj. Han ser pojken som sin egen son och de planerar för en framtid ihop.
Klart är i alla fall att det hela har slutat som mannen vill.
I praktiken är pojken även under hans omsorg eftersom han reser till Thailand så ofta han kan och då lever tillsammans med pojken och hustrun som en familj. Han ser honom som sin egen son och de planerar för en framtid ihop. Kanske flyttar de till Sverige. Det finns också dokumenterat att den biologiska pappan senare har lämnat över ansvaret för sonen till paret.
– Rättvisan har segrat. Det hade definitivt inte varit rättvist om pojken hade skickats till Sverige och blivit placerad i en familj som han inte känner, hans thailändska rötter hade slitits upp, säger den svenske mannen.
Rättvisan har segrat. Det hade definitivt inte varit rättvist om pojken hade skickats till Sverige och blivit placerad i en familj som han inte känner, hans thailändska rötter hade slitits upp.
Mannen, som har tre biologiska barn, anser inte att barnsexdomen har relevans i sammanhanget:
– Det ligger långt tillbaka i tiden och det finns inget efter den domen som visar att jag skulle vara olämplig i mitt agerande som förälder.
Ingrid Wiklund har nu meddelat mannen att hon tänker avsäga sig uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare för pojken. "Enligt vad jag kan erfara finns det nu en annan vårdnadshavare för XX (pojkens namn)" skriver hon i ett mejl till honom som tidningen har tagit del av. Vi har utan framgång sökt Ingrid Wiklund för en kommentar.
Ifjol polisanmälde Ingrid Wiklund också mannen för egenmäktighet med barn för att han förde pojken utomlands, men förundersökningen lades senare ner eftersom uppsåt inte kunde styrkas.

Grova missarna i fallet

Här är de grövsta missarna i adoptionsfallet:
- I tjänstemannautredningen lades ingen vikt vid barnsexdomen. Den nämndes endast som brottsrubrik och beskrevs inte till sitt innehåll. Däremot lyfte utredaren flera gånger fram att mannen nekade till brottet han dömts för.
 
- Utredaren tog inte reda på vad pojken själv tyckte om att bli adopterad. Ej heller om pojkens biologiska mamma, som senare avled, kände till barnsexdomen när hon gav sitt medgivande. Socialdirektör Dinah Åbinger skummade bara utredningen innan hon godkände den. Utredningen passerade flera andra chefer utan att någon reagerade.
 
- Politikerna i socialnämnden i Helsingborg (utom Carina Sällberg (FP) som röstade nej) gick rakt av på utredarens förslag att låta mannen adoptera sin styvson. Barnsexdomen bifogades inte och politikerna bad heller inte om att få se den. Beslutet fattades också utan att politikerna hade försäkrat sig om att pojkens biologiska pappa samtyckte till adoptionen. Det var först via Helsingborgs Dagblads utsände i Bangkok som den biologiska pappan blev varse barnsexdomen.
 
- Dinah Åbinger uppgav senare att hon på nämndsmötet bad ordföranden Anders Lundström (KD) att återremittera ärendet. Men detta gjorde han inte känt för de övriga ledamöterna. I stället klubbades beslutet igenom.
Barnets bästa glömdes bort och pojken utsattes för en potentiell risk att fara illa. Det konstaterade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, efter att ha granskat fallet. Utredningen dömdes ut som snabbt och slarvigt genomförd.
Gå till toppen