Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Oenigt beslut om saneringen

Blir miljökonsekvenserna värre om man rör om bland förorenade massor eller låter dem ligga kvar? Myndighetsnämnden var långt ifrån enig när beslut skulle tas om saneringen på Höja-avfarten.

Beslutet i myndighetsnämnden blev som miljöenheten ville – åkermarken ska saneras och återställas. Notan får markägaren betala.
Föreläggandet kommer med all sannolikhet att bli överklagat.
Men även om myndighetsnämnden var enig om att föroreningarna finns och att markägaren bär ansvaret, så fanns det starkt delade meningar om det bästa sättet att agera.
Den borgerliga treklövern med M, C och KD ville att miljöenheten först skulle utreda miljökonsekvenserna om man börjar röra i den förorenade marken. De vill också att man tittar på hur det påverkar omkringboende om den täta lastbilstrafiken till marken intill Höja landsväg och avfarten från E6 återupptas. Fast nu åt andra hållet.
– Vi menar att man måste titta på vad beslutet innebär för de som bor där, säger Ulf Pethö (M)
Hans-Åke Jönsson (C) ville också att nämnden skulle besöka platsen och diskutera hur återställandet av marken kommer att se ut i praktiken.
Förslaget till återremiss stöttades av SD, men i den omröstning som följde förlorade treklövern med röstsiffrorna sex mot sju.
Däremot gjordes ett tillägg till beslutet, efter förslag från Karl-Otto Rosenqvist (MP).
Han yrkade på att man skulle kräva Trafikverkets medverkan vid återställandet av marken. Där var nämnden enig.

Sanering öster om E6

Massorna kommer från åtta olika platser i Helsingborg, Ängelholm och Billesholm, flera av dem stadsnära. Det är schaktmassor, matjord och borrslam.
Mest massor har lagts öster om motorvägsavfarten. Det är också där som miljökonsulten rekommenderar sanering.
Gå till toppen