Helsingborg

Snart ska alla 13 vindkraftverken i Västraby och Rögle snurra

Lite försenat har vindkraftparkerna vid Rögle och Västraby börjat tas i drift. Ett efter ett testkörs de 13 verken. Det ska firas med invigning den 12 mars. Då bjuds grannarna in på korv och öl.

Landskapet runt Kattarp och Rögle har förändrats efter att de 13 vindkraftverken kommit på plats. Att vindförhållandena är goda har bolagen bakom parkerna redan kunnat konstatera.Bild: Sven-Erik Svensson
Massor av stora och tunga grus- och vindkraftstransporter på små vägar.
I ett och ett halvt år har bygget av den nya vindkraftparken vid Rögle gods och Västraby gård varit högst påtaglig för grannar.
– Vi är hemskt ledsna för det här med transporterna och förstår att det har varit jobbigt för dem. Men vi hade inte kunnat hantera det på annat sätt, säger Pavel Sensky som är projektets kontaktperson på Västraby Gård Energi AB.
Många av dem som bor i byarna runt omkring har gjort vad de kunnat för att försöka stoppa projektet med 13 stycken vindkraftverk. Men utan att lyckas.
Nu är snart bygget som pågått sedan hösten 2014 över. Häromveckan påbörjades testkörningen av verken.
– Under tio dagar gör vi en test och ser att vindkraftverket fungerar som det ska. Den testen ska leda till att det blir godkänt, förklarar Pavel Sensky.
Testerna pågår fram till slutet av mars, räknar de med. Och den el som produceras skickas redan nu ut på nätet.
Men olika omständigheter har gjort att driftsstarten blivit försenad. Framför allt är det en faktor som har påverkat och gjort att de inte var igång vid nyår, som planerat.
– Det har varit alldeles för goda vindförhållanden!
Mer än nio meter per sekund har inneburit stopp i arbetet på hög höjd. Och att det har blåst mycket och kraftigt den här vintern vet vi ju.
– Därmed har vi också fått bevis för att det är en bra plats vi har valt. Vi hoppas att det fortsätter så, säger Pavel Sensky.
Nu avvecklas arbetsplatsen, och personalstyrkan på plats har dragits ner.
– Det som kommer att synas en tid till är arbetet med att ställa i ordning marken kring fundamenten.
Och den 12 mars klockan 11-14 planeras det för invigning av vindkraftsparkerna.
– Då bjuds alla kringboende in till Västraby gård. Vi hoppas att de vill komma dit och få information om testkörningen och om vad som händer framöver.
I tillstånden finns villkor om buller och skuggor och bolagen bakom projektet ska bland annat berätta hur de kommer att följa upp och hantera det.
Det pågår också ett nytt tillståndsärende, som ligger hos länsstyrelsen. Bolagen vill ha ändrade villkor och begär att få slopa kravet på åtel, alltså matning av rovfåglar. De menar att det kan få effekten att fler rovfåglar kommer nära och flyger in i verken, istället för färre som det är tänkt.
Bortsett från den lilla förseningen och olägenheterna för närboende tycker Pavel Sensky att bygget har gått bra.
– Vi har fått leveranser från stora delar av världen och människor från många olika länder har varit inblandade och arbetat här. Det har förlöpt väldigt, väldigt väl, säger han.

El till 4 000 villor

På Rögle gård har det byggts åtta vindkraftverk med en tornhöjd på 75 meter. På Västraby gård har det byggts fyra verk med en tornhöjd på 98 meter och ett på 75 meter. Rotordiametern på alla är 103 meter.
Parkernas sammanlagda produktion är beräknad till cirka 98 GWh/år. Det motsvarar energiförbrukningen i cirka 4 000 villor/radhus med direktverkande el, eller drygt 8 000 lägenheter.
Gå till toppen