Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Så kan spårväg till Laröd läggas

Spår genom Maria och Laröd eller inte. Nu finns ett klart förslag till den svårlösta spårvägssträckan mot Höganäs.

Bild: Arkiv: TT
Spårvagnstrafik mellan Helsingborg och Höganäs har varit under utredning i flera år. Pendlarna är många och förmodligen kommer dagens busstrafik att slå i taket inom de närmsta 20 åren.
Linjedragningen mellan orterna är viktig. En av de mest kritiska punkterna är hur sträckan Mariastaden och Laröd ska kunna gå. I dag trafikerar regionbussarna väg 111 utanför områdena, men önskan har varit att spårvägen ska kunna gå närmare invånarnas hem.
Frågan har varit om spårvägen ska genom Mariastaden in i Laröd, eller följa Pilshultsvägen norrut och sedan väg 111 öster om Laröd. Svaret blir lite av varje, en kompromiss.
Förslaget till kommunstyrelsen är att spårvägen ska följa Pilshultsvägen norrut, men sedan svänga av in till centrala Laröd.
– När vi tittade på de norra alternativen blev påverkan på det planerade naturreservatet betydligt mindre. Det finns dessutom större möjligheter för Maria att växa norrut mot väg 111, säger Stina Pettersson, översiktsplanearkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.
Samtidigt inkluderas också centrala Laröd i spårvägsnätet.
– Det är viktigt. I det förordade förslaget fångar vi upp Laröd samtidigt kan bygga ut mot 111, vi maxade helt enkelt.
Tanken är att både Laröd och Mariastaden ska kunna förtätas och växa ytterligare mot väg 111, och att spårvägen på så sätt blir än mer central.
En tidigare idé till sträcka men som nu är bortvald, gick längs Mariehällsvägen. Den ligger i dag närmast flest boende i Mariastaden. Men sträckan hade orsakat utmaningar vad gäller buller, trafik och säkerhet.
– Dras spårvägen där rakt igenom mot Laröd skär man också av det enda tysta området vi har i Helsingborg, säger Fredrik Bengtsson, kommunekolog.
Främst hade det planerade naturreservatet för Pålsjö skog hade stått i vägen.
– Det vi vill med hela reservatet är att skapa ett stort rekreationsområde för helsingborgare på sikt, säger Fredrik Bengtsson.
– Möjligheten för rekreation blir sämre med en spårväg som går igenom. Det hade till exempel blivit svårt med sikt bland träden och farligare att släppa sina barn där
Rapporten, som är utförd av Sweco med ledning av Helsingborgs stad, ligger nu till kommunstyrelsen.

Spårväg mot Höganäs

En framtida spårvägslinje mellan Helsingborg och Höganäs har diskuterats i många år.
Hur merparten av spåret ska gå är löst, men sträckningen mellan Mariastaden och Laröd har varit debatterad.
När och om det blir en spårväg är inte bestämt. Bland annat återstår finansieringen.
Gå till toppen