Helsingborg

Manifestation för hemlösa katter

Många katter saknar hem och far illa. En hel del får hjälp. Men det sker genom frivilliga krafter. Kommunen borde hjälpa till med ekonomiskt stöd – det menar människor som ordnade en manifestation i Helsingborg på torsdagskvällen.

Det ringer ofta hos organisationerna som tar hand om övergivna katter. Det är den hjälp som finns att få.
Insatserna kostar. Det rör sig mat, veterinärhjälp, medicin och annat djuren behöver. Gåvor från människor bekostar det hela.
Nu har föreningarna som arbetar med att ta hand om katter i Helsingborg fått nog.
– Vi får inte en krona i bidrag från kommunen. Men vi skulle vilja ha ett bidrag per katt som vi räddar, säger Joachim Henriksson, medlem i Hemlösa katter Helsingborg/Skåne och initiativtagare till manifestationen nedanför Terrasstrapporna.
Han understryker att agerandet sker i samarbete med andra aktörer, bland annat Kattkommando Syd och Kattjouren.
Bidragen skulle gå till föreningar som har de tillstånd som krävs och kan dokumentera sina räddningsinsatser.
Hur mycket pengar skulle det röra sig om?
– 500 kronor per katt eller mer, säger Joachim Henriksson.
Manifestationen var ett sätt att få människor att skriva på listor för att kraven blir verklighet. Det var också ett led i att få till stånd en politisk process.
Företrädarna bakom manifestationen har uppvaktat Miljöpartiet och hoppas att det leder till en motion till kommunfullmäktige.
Gå till toppen