Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Vite hotar för mögliga lägenheter

Bostäderna i hyreshuset på Ödmanssonsgatan 24 är i så dåligt skick att de boendes hälsa står på spel. Trots påtryckningar har fastighetsägaren inte åtgärdat problemen och nu hotar vite.

Flera av lägenheterna på Ödmanssonsgatan 24 är så skadade av fukt och mögel att de boende riskerar att utveckla astma och allergier, konstateras efter en inspektion i höstas.
Under inspektionen pratade personalen från miljöförvaltningen med de boende. Flera av dem har uppgett att de har problem med klåda, irriterade luftvägar och hosta.
I lägenheterna fanns fuktfläckar i taket och fukt har också konstaterats i väggar och golv i vissa lägenheter.
Fukten och möglet beror i sin tur på bland annat den dåliga ventilationen.
I flera lägenheter saknas tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum, eller så fungerar de inte tillfredsställande.
Även andra anmärkningar gjordes. Som att färgen på fönster flagnar och att fönstren är dåligt isolerade. Något fönster gick inte att stänga alls.
Bristerna noterades och en inspektionsrapport skickades till husets ägare, Harö Fastighets AB.
Därmed hade bolaget fått kännedom om bristerna och miljönämnden poängterade att de måste åtgärdas.
– Fuktskadorna var så allvarliga att vi fattade ett vitesbeslut direkt, säger miljöinspektör Marita Bengtsson.
Miljönämnden ställde kravet att fuktproblemen ska utredas och att bolaget ska komma med förslag till lösning. Annars riskerar det att få betala 50 000 kronor i vite.
Det har dock visat sig svårt att nå bolaget som har en adress i Malmö. Därför gjordes försök med särskild delgivning.
Men någon åtgärdsplan har fastighetsbolaget inte kommit med.
Eftersom inget hänt har miljönämnden nu vänt sig till mark- och miljödomstolen för att få vitet utdömt.
Landskrona Posten har sökt kontakt med företrädare för Harö Fastighets AB, utan att lyckas.
Däremot får vi tag i en person som säger sig sköta om fastigheten "på ideell basis". Men att det mest handlar om att klippa gräsmattan och liknande.

Kraven

Enligt miljönämndens beslut i november förra året måste fastighetsbolaget utreda orsakerna till fuktproblemen. Dessutom ska bolaget komma med förslag till åtgärder.
En sakkunnig fackman måste göra utredningen och åtgärdsplanen. Ett vite på 50  000 kronor är kopplat till kravet.
Dessutom måste till- och frånluftsanordningarna fungera i samtliga lägenheter. Fönstren måste kontrolleras och eventuellt bytas ut eller renoveras.
Gå till toppen