Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ängelholm

Effektivare hemtjänst när nytt arbetssätt införs

Ett helt nytt arbetssätt ska införas i hemtjänsten. Behovet ska styra insatserna och den äldre ska betala efter faktiskt utförd tid. Vejbystrands hemtjänst blir först med att pröva.

Modern teknik i mobiltelefon och större handlingsfrihet för hemtjänstens personal. Emma Nilsson, undersköterska, tycker att det låter bra som hennes chef Karen Olsén säger.Bild: Sven-Erik Svensson
Mer service och mindre administration. Det är knepet som ska få pengarna i äldreomsorgen att räcka till fler. Andelen äldre i Ängelholm växer, och för ett år sedan lyste siffrorna för hemtjänsten röda i bokslutet. Något måste göras.
En rejäl utredning har gjorts och många stenar har lyfts och vänts.
– Problemet är inte att personalen måste cykla fortare. Att skära två minuter hit och dit leder bara till sämre service, säger Susann Pettersson chef för huvudupprag hälsa.
Den största tidstjuven upptäcktes vara administrationen.
– Vi är tio år efter vår tid! Vi använder fortfarande papperslappar och fax, säger Susann Pettersson.
Nu ska 3,5 miljoner kronor läggas på digitalisering av de administrativa uppgifterna. Det mesta ska kunna skötas av hemtjänstpersonalen med en mobiltelefon. Med den checkar personalen in och ut hos den äldre, och dokumenterar insatserna som gjorts under besöket.
Istället för planerad tid hos den enskilde gäller faktisk tid. Personalen kommer att slippa tidsstudier som mäter hur lång tid en sängbäddning eller dusch ska ta. Det får ta den tid som behövs, för i verkligheten kan det helt bero på vårdtagarens dagsform.
Blir det dyrare för brukaren?
– Nej, maxtaxa gäller. Jag kan tro att det till och med kan bli lägre avgift för en del, säger Susann Pettersson.
Utredningen visar att grunden för fakturan, den planerade tiden, är idag högre än den faktiskt utförda tiden.
– Vi ska organisera biståndshandläggningen och ska bättre på att göra uppföljningar, säger hon.
Ännu har inte personalen till fullo informerats om det nya arbetssätet med mobiltelefoner och digitalisering av det administrativa. Först i maj är det tänkt att premiären ska ske i hemtjänstområde norr, Vejbystrand med omnejd.
– Det ska bli roligt och spännande, säger undersköterskan Emma Nilsson, som träffar oss tillsammans med tre chefer.
De är överens om att det nya arbetssättet har praktiska fördelar.
– Det ger mer handlingskraft till personalen som vårdar de äldre. De känner sina vårdtagare bäst och kan själva komma överens med dem om vad som behöver göras, inom vissa ramar, säger verksamhetschef Karen Olsén.
– Det är bra för de äldres skull, instämmer Emma Nilsson.
De nya riktlinjerna börjar gälla den 15 mars och man inför det nya arbetssättet successivt. De digitala förkunskaperna varierar hos personalen, men alla ska få utbildning. Vid årsskiftet ska alla, även privata aktörer, arbeta på samma sätt.
Från fackligt håll har det inte rests några invändningar. Och kommunstyrelsen var enig i beslutet som togs i onsdags – utom när det gäller måltider till de äldre som ska ske via abonnemang för sju dagar i veckan. Beslutet blev att utreda möjlighet till kostnadsavdrag för avbokade måltider.
Gå till toppen