Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Många har astma utan att få rätt hjälp

Var tionde tretton- och fjortonåring i Sydsverige har astma, mer än var sjunde har allergisk hösnuva. Men många har inte fått den hjälp de behöver. Det visar en studie vid Skånes universitetssjukhus.

Fyra av tio svenska ungdomar drabbas någon gång under uppväxten av allergi. Hur har de det? lyder huvudfrågan i en stor studie som genomförs i Södra Sjukvårdsregionen (Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland) av forskare vid Skånes universitetssjukhus och Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL.
Tvåtusen elever i sjunde och åttonde klass har svarat på frågor om de har allergiska besvär, om de har fått en diagnos, om de får någon behandling och så vidare.
Just nu håller allergiläkaren Hampus Kiotseridis och allergisjuksköterskan Therese Sterner på med att analysera svaren. Dessa tyder på att tio procent av ungdomarna har astma och femton procent lider av allergisk hösnuva. Siffrorna är höga men ligger i linje med vad som tidigare är känt om den ökande förekomsten av allergier i Sverige.
– Det som förvånar oss är att väldigt många av ungdomarna inte får behandling för sina besvär, och att många har svåra symptom trots att de får behandling, säger Therese Sterner.
Siffrorna är fortfarande osäkra, men data i det insamlade materialet tyder på att en stor andel av de drabbade ungdomarna inte har fått någon diagnos, eller att den diagnos de har fått inte är den rätta.
– Den som inte har rätt diagnos får ju heller inte rätt behandling, säger Therese Sterner.
Många som får allergiska besvär under exempelvis pollensäsongen söker inte hjälp hos sjukvården, utan går i första hand till apoteket där det finns ett stort utbud av receptfria läkemedel. Dessa patienter kan vara ganska sjuka utan att gå till doktorn, säger Hampus Kiotseridis:
– Men den som har allergisk hösnuva löper stor risk att utveckla astma, en sjukdom som är betydligt allvarligare.
Detta kan förhindras med vaccinering.
– Allergivaccination är en väldigt potent behandling. Den ges i form av sprutor eller tabletter. Det finns redan vaccin i tablettform för gräs, ett nytt för kvalster är på väg och det kommer nya hela tiden.
Kruxet är att vaccineringen sköts av specialistvården, och dit kommer ingen utan en remiss. Och en remiss får man bara sedan en läkare på exempelvis vårdcentralen har ställt en diagnos.
– Den som inte får en diagnos går alltså miste om en behandling som hade kunnat göra stor skillnad och ge en bättre livskvalitet, säger Hampus Kiotseridis.
Obehandlad astma eller hösnuveallergi orsakar trötthet och påverkar arbetsförmågan. Studier visar på försämrade skolresultat under pollensäsongen hos barn och ungdomar med pollenallergi.
– Med rätt behandling kan vi lindra symptomen så att patienten mår mycket bättre, säger Therese Sterner.
– Studien tyder på att vårdkedjan kan förbättras för denna stora grupp. Patienterna bör få den behandling som de har nytta av oavsett om de går till apoteket och köper receptfria läkemedel, till sin vårdcentral eller till specialistsjukvården. Det är viktigt att man har en öppen kommunikation mellan de olika instanserna i vårdkedjan, säger Hampus Kiotseridis.
I sommar hoppas forskarna vara klara med slutrapporten om studien, som också omfattar besvär som eksem och födoämnesallergier.
Gå till toppen