Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Landskrona får inte rena mer avlopp – överklagar

Landskrona får inte bygga ut reningsverket. Det är för farligt för folk och miljö. Bristerna är redan nu oacceptabla, tycker länsstyrelsen. Landskrona tänker överklaga.

Johnny Kristiansson är drifttekniker på Lundåkraverket som renar avloppsvatten åt Landskrona och några grannkommuner. Här kollar han sedimenteringsbassängen.Bild: Mikael.Anjou@hd.se
Landskrona stad räknar med att mängden avloppsvatten ökar när nu fler områden ansluts till kommunens avlopp och fler industrier tillkommer. Därför vill man på sikt mer än fördubbla kapaciteten.
Dagens avloppsvatten renas på flera sätt. Bland annat jobbar bakterier på Lundåkraverket med att sänka halten av kväve och fosfor i avloppsvattnet. Detta biologiska reningssteg minskar övergödningen i bukten utanför.
Men åtskilliga gånger har den reningen helt slagits ut av gifter som följt med avloppsvattnet in till reningsverket. Sedan kan det ta veckor att få igång bakteriernas rening igen.
Kommunen och vattenföretaget NSVA(se faktarutan intill)har löst problemet genom att skaffa en apparat som varnar när giftigt vatten är på väg genom ledningarna till reningsverket. Då kan den biologiska reningen räddas genom att giftvattnet skickas en annan väg. Men då är avloppsvattnet inte tillräckligt rent när det rinner ut i Lundåkrabukten.
– Det handlar om cyanid, och det är akut giftigt för alla, säger Håkan Ärnflykt, som är miljönämndens sekreterare.
NSVA har hittat giftet i avloppsvatten från Befesa Scandust och har hotat att stänga röret därifrån om det kommer mer giftigt vatten. Men miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen, som sa nej till tillstånd, har inte uppfattat att kommunen kan slå fast exakt varifrån giftet kommer.
Vad ska man göra i Landskrona?
– De ska leta upp läckan och säkerställa att det inte kommer mer giftiga utsläpp till verket för att de ska få utvidga verksamheten, säger Karin Söderholm på länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
Hur det ska göras kan kommunen fråga länsstyrelsen om, men då en annan avdelning, den som sköter miljötillsyn.
Att avloppsvattnet med gifter leds direkt ut i Öresund är inte heller hållbart, tycker länsstyrelsen. Också därför avslår man Landskronas ansökan om tillstånd att fortsätta med sin nuvarande och den utökade avloppsreningen. Riskerna för människor och miljö är helt enkelt för stora.
Landskrona Posten har tidigare rapporterat om döda fiskar nära utsläppspunkten.
Vad händer nu?
– Vi ska överklaga. Min personliga åsikt är att beslutet är fel. säger Pär Gustafsson, ansvarig för vattenrening och miljö på vatten- och avloppsföretaget NSVA, där Landskrona ingår.
Hur ska ni hantera ökningen av avloppsvatten till Landskrona?
– Utan tillstånd får vi stora problem. Då får vi stoppa anslutningen från nya områden och inte heller driva verksamheten enligt nuvarande tillstånd. säger Pär Gustafsson.
Landskrona stad har inga möjligheter att bestämma vad ett företag ska göra i miljöfrågor, säger Lilian Håkansson (MP), ordförande i miljönämnden i Landskrona. Pär Gustafsson på NSVA håller med:
– Det enda vi kan göra är att ställa krav på det vatten som kommer in till våra ledningar till reningsverket.
I stället är det länsstyrelsens avdelning för miljötillsyn som ska kontrollera hur företagen sköter sitt miljöarbete. Men det är alltså Landskrona och NSVA som får ansvaret för att lösa de problem som uppstår.

Stoppet berör fler kommuner

Landskrona vill öka sin kapacitet för avloppsrening. Samtidigt stängs reningsverk i Svalöv för att vattnet ska renas i Landskrona. Ett stopp i Landskrona kan alltså påverka även andra.
Flera kommuner samverkar om vatten och avlopp genom NSVA: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp.
Gå till toppen