Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Ingen seriös person tror att Ryssland ska anfalla Sverige”

Värdlandsavtalet är det sista steget före en anslutning till Nato och det definitiva slutet för den svenska alliansfriheten. Det medför inte att Sveriges säkerhet stärks, utan tvärtom försämras, skriver sju företrädare för ideella föreningar i Helsingborg och Sören Sommelius, kulturskribent.

Den 25 maj ska riksdagen besluta om det så kallade värdlandsavtalet. Det innebär att Nato kan stationera sina militära styrkor i särskilda basområden på svensk mark med baser, vapen, krigsfartyg och flyg. Missiler och bomber ska kunna lagras i Sverige. Trupperna lyder under Natos högkvarter och kan användas inte bara vid hot mot Sverige utan även i krig mot tredje land. I avtalet sägs inget om att kärnvapen är undantagna. Det kan alltså inte uteslutas att även kärnvapen utplaceras på svenskt territorium.
Natoövning i Litauen. Vi som säger nej till värdlandsavtalet vill att Sverige ska vara alliansfritt, skriver artikelförfattarna.Bild: Mindaugas Kulbis 2014
Förutom kärnvapnens direkta omfattande förstörelseförmåga leder de bränder som uppstår även vid ett begränsat regionalt kärnvapenkrig till enorma mängder sot i stratosfären som ger ett kallare och torrare klimat under långa perioder med utbredd missväxt, svält och död för ett par miljarder människor.
Värdlandsavtalet är sista steget före en anslutning till Nato, det definitiva slutet för den svenska alliansfriheten. Det medför inte att Sveriges säkerhet stärks, utan tvärtom försämras.
Sveriges intresse bör vara att minska den säkerhetspolitiska spänningen i närområdet. I en så grundläggande fråga som en Natoansökan bör Sverige och Finland agera gemensamt.
Ingen seriös person tror att Ryssland ska anfalla Sverige. Däremot ökar Natomilitär på svensk mark spänningarna i norra Europa. Ökad militär aktivitet både till sjöss och i luftrummet i det svenska närområdet kan leda till allvarliga incidenter.
Efter Sovjetunionens sammanbrott 1989 och upplösningen av Warszawapakten har Nato utvidgats österut – trots löften till Sovjets ledare Michail Gorbatjov 1990 att det inte skulle ske – och ändrats till en mer offensiv krigsorganisation. Avspänningsförsöken har överskuggats av att USA har 800 militärbaser runt om i världen och ambition att förbli ensam supermakt. De ryska försvarsutgifterna är fortfarande bara en tiondel av de amerikanska.
USA:s misslyckade krig i Afghanistan, Irak och Libyen medförde ofantliga miljöskador. Militären dumpar giftiga rester i floder och hav, till exempel asbest och bly, nerv- och senapsgas, landminor och radioaktivt avfall.
Sverige sviker FN genom att avvisa vädjande om att delta i livsviktiga FN-insatser. Istället för ett närmande till Nato bör engagemanget i FN:s fredsbevarande insatser för nedrustning och mänskliga rättigheter öka.
Vi som säger nej till värdlandsavtalet och Natomedlemskap vill att Sverige ska vara alliansfritt. Anslutning till Nato skulle innebära att Sverige väljer att betrakta Ryssland som en motståndare. Förutom ökad risk att bli indragna i krig skulle det bli dramatiskt högre kostnader för Sveriges befolkning.
Står Sverige militärt fritt från stormakterna finns det möjlighet att bedriva ett förtroendefullt och seriöst fredsskapande arbete med politik för samverkan. Våld löser aldrig några problem.
Om Sverige ska underteckna ett värdlandsavtal måste det finnas ett uttryckligt förbud mot att föra in kärnvapen i landet, rätt att inspektera örlogsfartyg från Natoländerna, samt förbud mot att från svenskt territorium angripa ett tredje land.
Sören Sommelius.Bild: Sven-Erik Svensson (2011)
Solveig Fagerlund.Bild: Sven-Erik Svensson (2012)
Kerstin Dahlin.Bild: Mats Roslund (2007)
Mikaela Tehagen, Kristna Freds
Elinore Ask, Helsingborgs FN-förening
Lars Dahlin, Svenska Freds
Kerstin Dahlin, Svenska läkare mot kärnvapen
Solveig Fagerlund, Nej till Nato
Karin Nilsson-Jungermann, Framtiden i våra händer
Sören Sommelius, kulturskribent
Stig Broqvist, Jordens Vänner
Gå till toppen