Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Efter hoten – polisen vill kameraövervaka polishuset

Flera allvarliga hot har på senare tid riktats både mot enskilda polismän i Landskrona och mot polishuset. Nu vill polismyndigheten ha tillstånd att kameraövervaka polishuset.

Polisen beslutade att i april att sätta upp övervakningskameror på polishuset under en kortare period. Nu vill myndigheten ha ett permanent tillstånd att kameraövervaka.Bild: Emil Langvad
I sin ansökan om tillstånd att få övervaka området kring polishuset tar polismyndigheten upp flera hot som den senaste tiden riktats mot både enskilda polismän och mot polishuset.
Senast på måndagskvällen greps en person misstänkt för att ha hotat en polis. Personen släpptes senare på natten. Polismannen som blev hotad befann sig dock inte i närheten av polishuset.
I april hotade dessutom en person att bomba polishuset. Mannen hade då lagt ut en film på internet. Filmen spelades in i en bil utanför polishuset och en person hörs säga: "polishuset ska sprängas med dynamit".
Mannen identifierades och anhölls i sin frånvaro. Lokalpolischefen i Landskrona, Anneli Manelli kan emellertid inte säga om det kvarstår några brottsmisstankar mot mannen.
Det har också skett andra incidenter i anslutning till polishuset.
Olika personer ska exempelvis ha uppehållit sig i gattet vid personalingången. Syftet – att konfrontera polismän som tidigare ingripit mot dem.
- Men det har inte riktats några hot i samband med det, säger Anneli Manelli.
Med anledning av hotbilden ansöker polisen därför om ett permanent tillstånd att kameraövervaka polishuset.
I ansökan säger polisen att det i Landskrona generellt sett råder en förhöjd hotbild när det gäller angrepp mot polisen.
Samtidigt säger Anneli Manelli att antalet anmälda hot inte ökat den senaste tiden.
- Men eftersom polishuset är ett skyddsobjekt söker vi tillstånd för att skydda det. Utvecklingen när det gäller hoten är ungefär densamma som vi haft hela tiden.
Polishuset var för flera år sedan kameraövervakat. Varför polishuset inte haft kameraövervakning under flera år, trots att det är ett skyddsobjekt, kan Anneli Manelli inte svara på.
- Men jag vill nu utifrån det förebyggande arbetet se till att vi får en bra arbetsmiljö.
Redan nu finns en tillfällig kameraövervakning av polishuset. I slutet av april beslutade polismyndigheten nämligen med stöd av kameraövervakningslagen att sätta upp övervakningskameror.
Det kan polisen göra utan tillstånd, men bara under en begränsad tid. Den tiden rinner ut inom några dagar.
Det är länsstyrelsen som beslutar om ett permanent tillstånd för kameraövervakning på allmän plats.
Enligt ansökan vill polisen sätta upp fem kameror en bit upp på polishusets fasad som ska hålla koll på vad som händer runt polishuset, bland annat på Norra Långgatan, Rådhusgatan och innergården.
Avvägningen länsstyrelsen nu ska göra är om intresset för övervakning väger tyngre än allmänhetens intresse av att inte bli övervakad.
Gå till toppen