Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Häckningsplats för fåglar skövlad

Svedberga gård har jämnat en större häckningsplats med marken. Helsingborgs stad överväger att polisanmäla.

Fågelskådaren Karl-Erik Söderqvist är bestört över att häckningsplatsen längs med banvallen skövlats. "Skulle alla göra så här skulle det bli många rödlistade arter", säger han.Bild: Sven-Erik Svensson
Mellan naturreservatet Svedberga kulle och Stureholmsvägen gick en gång SJ:s tåg. På ömse sidor om banvallen, i dag gång- och ridväg, har det vuxit upp en vegetationsridå av ek, sälg, fläder, nypon, slån och vildapel.
– Det är en populär häckningsplats för många arter, säger fågelskådaren Karl-Erik Söderqvist och nämner bland andra törnsångare, gulsparvar och sädesärlor.
Varpå han konstaterar:
– Men det har blivit mycket tystare här nu.
Anledningen är att den vänstra ridån, från Stureholmsvägen sett, skövlades häromveckan. Avverkningen har skett på upp emot en kilometer av sträckan. Arbetet är utfört av Stora Markie AB som äger Svedberga gård.
Karl-Erik Söderqvist uppskattar att det fanns 25–30 bon, i vilka fåglarna låg och ruvade, när maskinerna gick fram.
– När jag ser detta blir jag väldigt upprörd. Nu sitter fåglarna i rishögar och försöker med en andra häckning. Risken är, om flismaskinen kommer, att även denna förstörs och då utarmar man beståndet, säger han.
Dock finns det inte några rödlistade, hotade, fågelarter i området, tillägger han. I sådant fall hade området varit skyddat.
Cirka 6000 kvadrat träd och buskar har skövlats på order av godset Svedberga gård. Därmed har en värdefull häckningsmark försvunnit, enligt en arg fågelskådare, Karl-Erik Söderqvist.Bild: Sven-Erik Svensson
Också Helsingborgs stad är kritisk till tidpunkten för arbetet. Detta borde ha skett på vintern eller möjligen sensommaren, anser Robert Mason vid stadsbyggnadsförvaltningen.
– Förklaringen vi fått är att avverkningen skett eftersom ridån hängde ut över åkern. Men att gå in nu och röja i buskage när man vet att det finns häckande fåglar och annat djurliv, det visar på okunskap eller hänsynslöshet, säger han.
Det finns också en tvist här som kan få sitt efterspel:
Vegetationsridåns bredd är upp till tio meter, från banvallens vänstra kant och ut mot en åker. Banvallen ägs av Helsingborgs stad, åkern ägs av Stora Markie. Men vem tillhör det cirka en meter breda diket, där ridån också växte?
– Vi är tämligen säkra på att man har varit inne på stadens mark. Då är det egenmäktigt förfarande, och det ser vi allvarligt på, säger Robert Mason.
Cirka 6000 kvadrat träd och buskar har skövlats på order av godset Svedberga gård. Därmed har en värdefull häckningsmark försvunnit, enligt en arg fågelskådare, Karl-Erik Söderqvist.Bild: Sven-Erik Svensson
Robert Mason hänvisar till äldre handlingar i stadens arkiv. Men för att få svart på vitt har han beställt en fastighetsbestämning av stadens lantmäteri. Resultatet av mätningen lär dröja till augusti. Om det visar sig att staden äger diket kommer en polisanmälan att övervägas.
– Det är inte omöjligt att vi gör en sådan, säger han.
Svedberga gård köptes 2014 av Haquin Stiernblad på Stora Markie AB i Anderslöv. I gården ingår 393 hektar åkermark.
När HD kontaktar honom angående vegetationsridån säger han:
– Jag vill inte kommentera det hela över huvud taget. Du får nöja dig med det, så är det bara.
Till staden har Stora Markie förklarat avverkningen med att ridån hängde ut över åkern, enligt Robert Mason.
Gå till toppen