Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Provtagning på Multos fabriksområde klar

Efter två år av undersökningar av gamla Multofabrikens område och marken däromkring har Sweco nu lämnat in sin slutliga riskbedömning till Länsstyrelsen.

Den gamla Multofabriken på Skönnavägen i Örkelljunga är förorenad. När lågprisbutiken Spargrisen la ner 2011 upptäcktes det.Bild: Anders Malmberg
Det var redan 2011 som krav började ställas på att undersöka området kring Multofabriken i Skönna. Rykten hade då redan länge gått att gifttunnor grävts ner en bit ifrån fabriken.
Ett 70-tal gifttunnor med cyanid hittades mycket riktigt dumpade i Skönna mosse vid inledande undersökningar i februari 2014. Tunnorna tros ha blivit dumpade någon gång under 40- till 60-talet.
Länsstyrelsen Skåne begärde att undersökningar skulle göras också av själva fabriksområdet, varför en ansvarsutredning gjordes för att se vem som skulle bekosta denna.
Tre företag som bedrivit verksamhet på tomten tog därefter fram ett provtagningsprogram, dels för själva fabriksområdet och dels för markerna runtomkring i närheten. Ett program som länsstyrelsen godkände.
Provtagningarna, som utförts av konsultföretaget Sweco, är nu klar. Enligt den 88 sidor långa riskbedömningsrapporten finns det föroreningar på fabriksområdet. Hälsoriskerna för människor bedöms trots det som låga, både på och kring tomten.
Ett undantag finns. I ett slamupplag på den södra delen av fabrikstomten är halterna av cyanid och metaller så höga att de kan vara giftiga för människor. Dock bara om någon avsiktligt skulle äta jorden.
Det har också befarats att gifter skulle ha läckt ut i grundvattnet, men prover från brunnar nära fabriken visar på inga eller mycket låga halter av föroreningar.
- Provtagningar i jord, grundvatten, sediment, porgas, träd, fårkött och byggnadsmaterial har utförts. Mätningar i de brunnar som ligger i grundvattnets strömningsriktning från fabriksområdet visar inga hälsorisker och ligger långt under dricksvattennormerna, säger Gerd Lundquist, chef för länsstyrelsens miljötillsynsenhet.
Inte heller i ytvattnet hittades några höjda halter av föroreningar. Regnvatten från området går via diken och förenas med Örkelljungas dagvattensystem, som tvärtom understiger de förväntade haltnivåerna.
Det är inte klart om det ska ske någon sanering av det förgiftade slamupplaget.
– Nu ska vi bedöma de risker som Sweco pekar på i sin undersökning, sen får vi återkomma med vilka eventuella åtgärder som ska göras, säger Gerd Lunquist.
Kommunalrådet Carina Zachau, nyligen hemkommen från Almedalsveckan, är lättad över rapporten.
- Jag har bara hunnit läsa sammanfattningen som ju visade att det inte var så illa som vi befarat. Vi är många som fruktat att där skulle vara mycket gifter i området. Så detta är glädjande. Nu hoppas jag att man från konkursförvaltarens sida tar tag i det här området så att där händer något, säger hon.
Ännu är inget bestämt vad som ska hända med Skönna mosse, som idag bara står inhägnad. Detta ligger som ett separat ärende på länsstyrelsen. För mossen måste en ny ansvarsutredning göras innan det kan beslutas om några åtgärder.

Upphörde 1973

AB Multo tillverkade räkne- och skrivmaskiner i utkanten av Örkelljunga mellan 1948 och 1973. Industriell verksamhet fortsatte under flera olika regier fram till mitten av 1980-talet. Ansvarsförhållandena är därför oklara. Tre före detta verksamhetsutövare, AB Electrolux, ABU AB och IMI Hydronic Engineering AB, har tagit på sig kostnaderna för markundersökningar och riskbedömning.
Genom att kommentera på HD.se godkänner du våra regler

Regler för kommentarer

Välkommen att kommentera artiklar på HD.se!

Tänk på att:

 • Visa respekt för de personer eller företeelser som nämns i artiklarna.
 • Visa respekt för övriga debattörer.
 • Håll er till saken.
 • Spamma inte.
 • Inte skriva för långt. Över 500 tecken är det.
 • Dina kommentarer kan komma att användas på andra ställen på HD.se och HD papperstidning.

Det här är inte ok:

 • Kommentarer om etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget.
 • Rasistiska, homofobiska eller sexistiska yttranden eller budskap och sådana som hetsar mot eller uttrycker hat mot troende.
 • Kommersiella budskap eller marknadsföring, erbjudanden om pengar eller gåvor.
 • Upphovsrättsligt skyddat material som du själv inte har skapat eller har rättigheterna till.
 • Uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag.
 • Hot, trakasserier och skvaller.
 • Att du utger dig för att vara någon annan existerande person.

Redaktionen följer debatten på sajten och förbehåller sig rätten att ta bort olämpliga inlägg. Användare som inte respekterar debattreglerna stängs av från möjligheten att kommentera artiklar.

Gå till toppen