Signerat

Sofia Nerbrand: Länge leve delningsekonomin

Innovativt sätt att utnyttja bilen och erbjuda billigt boende på samma gång.Bild: Richard Drew
Ett roligt sätt att lära känna en ny plats och samtidigt hålla reskostnaderna nere är att hitta ett rum genom förmedlingstjänsten Airbnb. Ett sätt att fylla på kassan är att själv hyra ut ett sovrum när man är borta.
Den gemensamma nämnaren i delningsekonomin är att hyra ut, dela eller låna sina ägodelar eller arbetstimmar man inte använder fullt ut. Det kan röra sig om alltifrån kvadratmeter i annars tomma kontorslokaler till verktyg.
Förmedlingsföretag matchar köpare och säljare och får i regel några procent av ersättningen.
Delningsekonomin är i sin linda, men det är tydligt att fler och fler tjänster tillkommer. Några kategorier som nu är inne är digitala mötesplatser för hundvänner, utförande av bud och andra småtjänster – och hemma-hos-middagar.
Ett annat exempel på hur tankefiguren om delningsekonomin slår igenom är hus som ska stå klara i Lund 2019. Hyresgästerna ska få tillgång till elbilspool, lånelådcyklar och gästlägenhet. De boende uppmuntras även att dela sina saker med varandra.
Varför är delningsekonomin ett spännande fenomen? Den skapar möten mellan människor som annars inte hade träffats. Den bygger på ömsesidigt förtroende och skapar tillit. Den förbättrar resursanvändningen. Den skapar innovativa och nya lösningar på människors vardagsproblem och stärker privatekonomin. Den innebär utmaningar för hur staten ska definiera och beskatta delningsekonomin.
Journalisten Maria Eriksson lever under ett år i delningsekonomin för att undersöka den inifrån. Den nyfikne kan med fördel följa hennes äventyr på 366daysofsharing.com. För att testa gränserna började hon nyligen via appen Airpnp hyra ut sin toalett i lägenheten i Uppsala för en euro per gång. Efterfrågan är knapp, men Skatteverket verkar mena att hon ska anmäla denna inkomst – och få göra avdrag för toalettrullarna. Är detta verkligen rimligt? Idag får man ha upp till 40 000 kronor i överskott från uthyrning av sin privatbostad innan man är skyldig att anmäla intäkterna och betala skatt.
Regeringen har tillsatt en utredning om hur delningsekonomin ska regleras. Det finns en påtaglig risk att staten stoppar fingrarna alldeles för djupt i syltburken. Föreskrifter om tillstånd, hygien, licenser och försäkringar bör utformas så att inte skrån och stela sektorer i ekonomin består. Samtidigt är det viktigt med likvärdiga villkor så att det inte uppstår ojuste konkurrens.
Delningsekonomin kommer att synliggöra höga skatter och orimliga bestämmelser för både användare och utförare. Hur beskattningen och regelverket kommer att se ut framöver påverkar huruvida entreprenörer kan skapa tjänster som inte finns idag. Delningsekonomin ska ses som ett välkommet smörjmedel som ger bättre hushållning.
Framför allt får den privatpersoner att hjälpa och lita på varandra.
Gå till toppen