Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ängelholm

De vill ha naturreservat vid Pyttebron

Pyttebroområdet borde bli naturreservat. Det tycker en grupp som har haft en studiecirkel om landskapet kring Pyttebron. Det resulterade i ett medborgarförslag till kommunen.

Pyttebron i Ängelholm.Bild: Niklas Gustavsson
Studiecirkeln, som till stor del har bestått av medlemmar i föreningen Rädda Pyttebroområdet, har under ett tiotal träffar granskat området ur såväl historiskt som modernt perspektiv. Med nya och gamla fotografier som illustrationer har arbetet dokumenterats. Och diskussionerna i gruppen mynnade ut i ett medborgarförslag att göra bevara området och göra det till naturreservat, ett tätortsnära rekreations- och grönområde.
– Det finns både natur- och kulturvärden i området. Till exempel idrottshallarna har en intressant historia, säger Eva Salevid, cirkelledare och representant för nätverket Landscape & Citizens.
– Man borde prata mer om hur vi använder de populära områden vi har i stan. Vi har ju Hembygdsparken som är knökafull. Pyttebroområdet skulle kunna utvidga parken och ge avlastning, säger hon.
I medborgarförslaget bifogar cirkeldeltagarna en detaljerad karta med förslag på vad som är värt att bevara i området och vad man kan utveckla.
Ett annat förslag med liknande intentioner lades fram på kommunstyrelsens senaste möte inför sommaren. En visionsskiss över växthustomten visade hur man skulle kunna göra området till ett grönområde för rekreation och aktiviteter. Men det röstades ner.
Det råder djup politisk oenighet om växthusområdet och Pyttebroområdet. Frågan om naturreservat har sedan tidigare framförts som en socialdemokratisk idé.
– Vår avsikt är och har hela tiden varit att långsiktigt skydda detta område mot exploatering av olika slag, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) och har stöd av EP.
Men Moderaterna ser hellre att det byggs bostäder i området och har stöd av C och KD.
Beslutet på senaste kommunstyrelsemötet blev dock, på SD:s förslag, att under hösten genomföra en medborgardialog om vad ängelholmarna vill ha i parken på växthustomten. Ett beslut som dock togs med reservation från den borgerliga treklövern.
Medborgarförslaget om naturreservat kommer att behandlas på gängse sätt i kommunfullmäktige. Men detaljerna i förslaget kan också komma upp i den utlovade medborgardialogen.
Gå till toppen