Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Kulturdirektören svarar på kritiken: "Vi har en stark vision"

Kulturdirektör Bibi Hidén.Bild: Moa Dahlin
REPLIK. I tisdags (kultursidan 16/8) blev jag förvånad över Olof Lindqvists starka kritik kring mina kulturkunskaper och ambitioner med Helsingborgs kulturutveckling. Detta är inget han har aviserat tidigare. De möten som jag haft med Olof har genomsyrats av en bra dialog och även en förståelse för anledningen till avslutet som ledde till en överenskommelse.
När det gäller Olofs önskan om "ett traditionellt drama i flera akter" så vill jag säga att kulturverksamheter liksom andra verksamheter har rätt till goda ledare. Ledarskap handlar inte om att sätta upp en pjäs och skapa drama, det handlar om att visa en tydlig riktning och skapa en arbetsmiljö där medarbetarna kan växa.
Den hierarki i staden som Olof beskriver har jag under mina två år inte upplevt. Däremot finns det en stark vilja beskriven i Vision 2035 hur den ledande politiken vill att kulturen ska utvecklas. Mitt ansvar är att förverkliga och leda det utvecklingsarbetet och skapa möjligheter för medarbetarna att utöva sin profession med helsingborgarna och besökarna i fokus.
Att jag inte kan kultur får stå för Olof. Under dessa två år har mitt fokus varit att inhämta kunskap inom konst och kultur på olika arenor, men mest genom förvaltningens personal. Jag har också fått ett stort kulturnätverk både nationellt och internationellt där erfarenhetsutbyte sker. Här är min syn på hur jag ser på kulturen i Helsingborg och vad som är viktigt att vi förändrar:
Helsingborg är en stad som har stora förutsättningar att skapa fler möjligheter för människor att bidra och uppleva kultur och konst än det som historiskt erbjudits tidigare.
Vi som är ansvariga för att leda kulturutvecklingen i staden ska ge förutsättningar för professionen att skapa utrymme för det kreativa. Samtidigt behöver vi ge det fria kulturlivet utrymme i staden och unga människor möjlighet att verka fritt.Vi har ett nytt kulturstöd som implementeras under 2016 där kulturutövare redan har fått möjlighet att få både coachande och ekonomiskt stöd, och mer ska det bli. Vi har just nu ett politiskt uppdrag att starta en kulturplats på söder där ambitionen är att den ska finnas på plats under hösten. Vi har inför 2017 fått extra tilldelade resurser för att satsa mer på det fria kulturskapandet. I det jobbet behöver vi kommunicera ännu mer med de som vill bidra till det fria och ta med deras tankar när Helsingborg växer utifrån folkmängd och stadsbyggnad. Vi är också på väg att ta fram ett kulturprogram som ska visa riktningen för Helsingborgs kulturutveckling.
Helsingborgs stads kulturliv har en tradition som vi till viss del behöver bevara men också förändra. Vi behöver gå från tradition till innovation. Vi behöver se framåt, men också ta lärdom av det som gjort att Helsingborgs kultur ser ut som den gör idag. Vi behöver istället för att prata om det arkitektoniska prata om innehållet i våra kulturinstitutioner. Vi som är ansvariga måste öppna upp för att våra vita kulturhus ska kännas inbjudande och inte skapa barriärer. Risken är annars att vi fortsätter stämplas som en kulturstad som är institutionell utan att skapa möjligheter för andra kulturutövare.
Helsingborgs kulturhistoria bygger till stor del på männens historia. I vår samtid kan vi inte utesluta kvinnornas berättelser som varit en del i att bygga upp Helsingborg. Varför är då kulturhistorien viktig? Det är för att skapa förståelse för vår samtid, inte minst i jobbet med integrationen och är dessutom ett komplement för att planera när vi bygger framtidens Helsingborg. Inom kulturförvaltningen har vi under våren hbtq-certifierats. Vi som jobbar inom kulturen behöver ytterligare kombinera öppenhet utifrån ett jämställt och jämlikt perspektiv.
Det är dags att lägga gamla sanningar bakom oss och tillsammans forma framtidens kultur i Helsingborg till något som ingen vill vara utan.
Bibi Hidén
Kulturdirektör, Helsingborg
Gå till toppen