Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Vill ändra beslutet om Pålsjö naturreservat

Vänsterpartiet missade att det planerade Pålsjö naturreservat krympte innan beslut till förmån för villatomter. Nu vill partiet ändra planerna och slopa tomterna.

Gränserna för Pålsjö naturreservat är omdiskuterade.Bild: Sven-Erik Svensson
Planerna på ett nytt naturreservat vid Pålsjö har funnits länge och i våras antogs de slutliga riktlinjerna för bildandet och beslut fattades i kommunfullmäktige. Men från det att alla fick säga sitt i remissomgången tills dess att kommunfullmäktige fattade beslut lyftes ett område ur naturreservatet ut.
Området, ängen söder om Pålsjö slott, skulle i stället för att skyddas bli villatomter till framtida företagsledare som med de attraktiva tomterna som lockbete skulle förmås att flytta hit.
Läs mer: Skulle bli naturreservat - kan bli exklusiva tomter åt företagare istället
Agerandet upprörde många och kommunen har anmälts för tilltaget till Justitieombudsmannen.
Läs mer: Planer på exklusiva företagstomter i stället för naturreservat i Pålsjö JO-anmäls
Att bilda naturreservatet rådde det bred politisk enighet om och allt tycktes klappat och klart och därför reagerade ingen när underlaget före behandlingen i fullmäktige ändrades.
– Under samrådsförfarandet fick vi försäkringar om att området skulle ingå och vi trodde att det så skulle förbli. Men det var ju ett misstag, säger Ingrid Mattiasson Saarinen (V).
Idag grämer hon sig över att hon inte läste handlingarna noga en gång till inför beslutet. Nu sade de ja till undantaget.
– Vi tycker att det är bättre att bita i det sura äpplet och erkänna att vi gjort ett misstag och nu försöka ändra på beslutet, säger hon.
I en motion föreslås nu naturreservatet utökas med det område som innan beslutet lyftes ut.
– Det är jätteviktigt att landskapsbilden bevaras. Den här öppna ytan är viktig, säger Ingrid Mattiasson Saarinen.
Vilka förutsättningar som finns att riva upp beslutet är oklart. Partiet ska i alla fall börja lobba för det och sondera terrängen bland övriga partier.
– Vi kommer att börja det arbetet nu efter sommaren. Vi har också förstått att andra varit bekymrade över det här beslutet. Det finns en bred uppslutning kring att ängen inte ska bebyggas, säger Ingrid Mattiasson Saarinen.
Läs mer: "Den demokratiska processen kring Pålsjöområdet framstår som ett spel för gallerierna."
Christian Orsing (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden är inte beredd att ändra beslutet.
– Man ska komma ihåg att det vi faktiskt gjort här är att vi har bildat ett fantastiskt naturreservat och att det blir förändringar och ampassningar i ett förslag under remisstiden är inte ovanligt för att man ska få det att bli så bra som möjligt, säger han.
Han tycker inte att frågan om ängens vara eller inte vara i reservatet är så avgörande som Vänsterpartiet.
– Jag känner mig trygg i det här, säger han.
Majoritetskollegan i nämnden, Thomas Rödin (MP), är inne på samma linje. Det trots att partiet tidigare önskat ett så stort reservat som möjligt, inklusive den del som nu plockats bort.
– Man får ju alltid kompromissa. Vi prioriterade att få till stånd naturreservatet nu istället för att fortsätta diskussionerna, säger han.
Men några villor vill han inte se på marken. Ska den bebyggas måste det bli tätare än villor med tanke på det behov av bostäder som finns menar han. Han påpekar också att hur marken i detalj ska användas ännu inte har bestämts.
Gå till toppen