Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ödåkra växer: 200 nya bostäder planeras vid Spritan

Nu händer det saker i de västra delarna av Ödåkra. Spritfabriken har fått ny ägare och på åkern intill planeras 150-200 nya bostäder.

Förslaget som nu ska utredas är att bygga bostadshus i varierande höjder mellan en och fem våningar. ARKIVFOTO
Det är jordbruksmark som förut tillhörde Duvestubbe gård, som nu på sikt kommer att omvandlas till ett nytt stort bostadsområde.
Marken vid Allerumsvägen är privatägd och stadsbyggnadsnämnden har beslutat sätta igång arbetet med en detaljplan som gör byggplanerna möjliga.
Precis intill ligger den sedan många år stängda spritfabriken. Som HD skrev för en tid sedan har den nyligen fått en ny ägare, Andreas Wargenbrant. Han har stora planer för fastigheten, med både bevarande av den gamla fabriksbyggnaden och en förhoppning att kunna bygga bostäder.
Läs också Stora planer för spritfabriken i Ödåkra
– Här kan vi få två projekt som stärker varandra och gör helheten mer intressant, konstaterar kommunens planchef Björn Bensdorp-Redestam.
Den detaljplan som de nu beslutat om gäller totalt 68 000 kvadratmeter bredvid spritfabriken, som i dag främst är åkermark.
– Det är ett område som vi har tittat på till och från, men som aldrig kommit i skarpt läge förrän nu, säger Björn Bensdorp-Redestam.
Att det ligger nära stationen i Ödåkra, med bra kommunikationer, är en viktig förklaring till att staden tycker det är intressant som bostadsområde.
Förslaget som nu ska utredas är att bygga bostadshus i varierande höjder mellan en och fem våningar. Med lägre hus i den västra delen och högre i den östra delen närmast stationen.
Bedömningen är att det ska kunna bli totalt 150-200 bostäder, som troligen byggs i etapper.
Närmast Duvestubbeskogen och Ödåkrabäcken föreslås ett respektavstånd till naturen där det finns plats för grönytor, lekplats och liknande, men inte får byggas bostadshus.
– Allén mellan skogen ska skyddas, som en entré mot naturreservatet, säger Björn Bensdorp-Redestam.
Här är nämnden dock inte helt överens med markägarna, som vill ha bebyggelse även väster om allén.
I samband med planarbetet kommer man också att titta på ett eventuellt skydd för Starke Tufves stuga. Det pyttelilla museet, som är Helsingborgs äldsta, har fått sitt namn efter legendariske Starke Tufve. Han drev Duvestubbe gård på 1700-talet och ska ha varit en enastående stark karl.
Närheten till järnvägen, bara 100 meter, gör att det krävs en bullerutredning. Det gäller även biltrafiken på Allerumsvägen.
– Vi måste ta höjd för bullret och hur man ska förhålla sig till det. Men jag ser det som hanterbart. Spritan ligger ju delvis också som ett skydd för det här området, säger Björn Bensdorp-Redestam.
Även en va-utredning måste göras. För att förhindra översvämningar kommer det att behövas ett dagvattenmagasin.
Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att påbörja planarbetet under första kvartalet 2017, med målet att detaljplanen ska kunna tas av kommunfullmäktige i början på 2018.
Men vem som ska bygga och när det i så fall kan komma igång är för tidigt att säga menar Boel Wiktors, som äger marken tillsammans med sina två systrar.
Gå till toppen