Helsingborg

Extra lönehöjning ska få stopp på sjuksköterskornas flykt

Många sjuksköterskor inom stadens hemsjukvård har slutat i år. Nu lockar kommunen med upp till 3 000 kronor extra i månaden för att stoppa flykten.

Kommunen lockar med upp till 3000 kronor extra i månaden för att stoppa sjuksköterskornas flykt. Arkivbild.Bild: Anders Malmberg
För ett par veckor sedan kunde HD berätta följande:
I år har 24 sjuksköterskor inom Omsorg Helsingborg, stadens hemsjukvård, sagt upp sig. Räknat från 1 januari förra året är det totalt 37.
Och inom den kommunala hemvården finns 119 fast anställda sjuksköterskor.
Samtidigt är det svårt att rekrytera nya. Det råder sjuksköterskebrist i kommuner och landsting och dragkampen om dem som finns är hård.
Läget är prekärt i Helsingborg, milt uttryckt.
Kommunen har därför bestämt att göra tillfälliga löneökningar för att få stopp på flykten. Precis som kommunen tidigare gjort för att behålla socialsekreterare.
– Man börjar göra så på fler och fler håll. Det blir en tävlan om sjuksköterskor. Och lönen är en jätteviktig faktor, säger Maria Nilsson (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
I ett halvår, från oktober till siste mars, får den som har två års erfarenhet av kommunens hemsjukvård 2 000 kronor extra i månaden. Den har som har minst fyra års erfarenhet får 3 000 kronor i tillägg.
Räcker det att bara ha lönetillägg i ett halvår?
– Det är svårt att säga. Det får vi utvärdera sedan, säger Maria Nilsson.
Så här säger facket, Vårdförbundet, om Helsingborgs lönetillägg.
– Det är brist på sjuksköteskor och marknadskrafterna råder. Om man ska rekrytera i hård konkurrens får man erbjuda skälig lön för dem som kommer. Men de som då har varit anställda i ett antal år får se sig passerade av nyanställda och kanske nyfärdiga sjuksköterskor. Då är detta ett sätt att jämna ut det, säger Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundet i Skåne.
Lönetilläggen kommer att kosta kommunen. Men Maria Nilsson ser det också ur en annan synvinkel.
– Det är att gratulera en stor kvinnodominerad yrkesgrupp som legat relativt lågt i lön. De är nu attraktiva och får högre löner och pensioner. Det kan jag tycka att det är bra på ett sätt, säger hon.
Men lönen är bara en faktor i dragkampen om sjuksköterskorna, menar Vårdförbundets Mats Runsten.
Och Maria Nilsson håller med.
Hon talar om att sjuksköterskorna inom hemvården måste få större inflytande över sin arbetssituation och arbetstid.
Det arbetet har satts igång inom kommunen.
– Det tror jag är rätt väg att gå, säger Mats Runsten.
Läs alla artiklar om: Personalkrisen i hemvården
Gå till toppen