Båstad

Golfklubb vill inte ha återvinningscentral som granne

Åkagårdens golfklubb vill inte ha en återvinningscentral i närheten av banan.

Åkagårdens golfklubb vill inte bli granne med en återvinningscentral.Bild: Mats Roslund
Kommunen har tittat på en placering av en återvinningscentral i Förslöv nära järnvägsstationen där Trafikverket i samband med tunnelbygget la massor. Något definitivt beslut är inte fattat men när ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott pekade beslutet mot Förslöv eftersom att bygga nytt i Svenstad, där återvinningscentralen ligger i dag, bland annat ansågs bli för kostsamt då priset för marken ansågs för högt.
Nu reagerar Åkagårdens golfklubb på den möjliga placeringen i Förslöv. Återvinningsgården kan hamna bara en bit från golfbanan. Farhågor man tar upp från klubbens sida är att återvinningscentralen ska sprida buller och skräp omkring sig. Man uttrycker dessutom oro för att en eventuell omlastningscentral i sig skulle bullra ännu mer än återvinningscentralen.
Klubben har över 1 600 medlemmar och bolaget som äger marken och har hand om skötseln äger dessutom en lodge som ligger strax intill banan. Vid klubbhuset finns även en restaurang.
I skrivelsen ber man kommunen att överväga en annan placering och framför att det skulle vara mer eller mindre katastrof både natur och utsiktsmässigt om golfbanan får en återvinningscentral som granne.
Golfkluben oroar sig även för eventuella skadedjur som råttor, möss och fåglar. Samtidigt pekar man på att det skulle bli svårare att attrahera nya golfspelare och på så sätt också försämra Åkagårdens möjlighet att konkurrera med andra klubbar om klubben blir granne med en återvinningscentral.
Gå till toppen