Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Båstad

DNA-kommun modellen för Båstad?

Hösten inleddes med en inbrottsvåg i kommunen. Nu blickar kommunalrådet Bo Wendt (BP) mot DNA-märkning som ett sätt att komma till rätta med inbrotten.

Under augusti och inledningen av september ökade antalet inbrott markant i Båstads kommun jämfört med tidigare år. NST/HD har i flera artiklar skrivit om brotten och nu reagerar kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt genom att rikta blicken mot DNA-märkning och Staffanstorps kommun.
– Det var många inbrott för några veckor sedan. Jag började fundera på om vi kunde göra någonting, säger han.
En av kommunens tjänstemän har fått i uppdrag att titta närmare på hur Båstads kommun kan dra igång ett DNA-projekt. DNA-märkning innebär att värdesaker och annat märks med en genomskinlig vätska som är spårbar och kan upptäckas med hjälp av UV-ljus. Bostäder där märk-DNA använts på värdesaker får skyltar att sätta upp. Skyltar som i sig själva är tänkta att ha en avskräckande effekt.
– Vi är i uppstarten än så länge. Jag har tryckt på knappen. Den tändande gnistan har varit inbrotten. Nu ska vår utredare gå vidare och vi ska åka ner till Staffanstorp för att titta närmare på hur de har gjort, säger Bo Wendt.
I Staffanstorps kommun sitter det skyltar vid varje infart där det framgår att kommunen är en så kallad DNA-kommun. Där har ett stort antal kommuninvånare märkt sina saker med spårbart DNA.
– Det fungerar fantastiskt bra. Vi hade en stöldvåg 2014. Då bestämde vi oss för att på olika sätt göra något åt det, säger Patrik Runesson som ansvarar för den strategiska trygghetsplaneringen på Staffanstorps kommun.
Polisen utrustades med spårutrustning och man kommunicerade ut budskapet till medborgarna. Intresset var stort samtidigt som flera försäkringsbolag gick in och subventionerade kostnaden för det märkningspaket som krävs.
– Inbrotten har minskat med över 40 procent. Vi har haft två inbrott i fastigheter där det funnits märk-DNA under det gångna året, säger Patrik Runesson.
De två fastigheter som haft inbrott hade inte skyltar uppsatta runt hela fastigheten, enligt Patrik Runesson.
Bo Wendt ser gärna en liknande lösning för Båstad med försäkringsbolag som sponsrar och informationsmöten för allmänheten. Han ser också gärna att skyltar som berättar om DNA-märkningen sätts upp vid infarterna i Båstad också.
– Men för att bli en DNA-kommun krävs en viss andel hushåll som märker sina saker med DNA. Där ser jag en svårighet eftersom vi har en stor andel sommarhus, säger Bo Wendt.
Han ser flera fördelar med DNA-märkning:
– Dels kommer det att ha en avskräckande effekt och dels blir det lättare att få tillbaka sakerna när de hittas, säger han.
Enligt Bo Wendt är kostnaden för en märkningssats i dagsläget omkring 700 kronor. Han hoppas att försäkringsbolagen ska vilja gå in och subventionera den kostnaden.
– Först ska vi kontakta försäkringsbolagen. Förhoppningsvis ska man kunna betala mellan 100 och 200 kronor för en märkningslåda. När vi får klart det går vi vidare till informationsmöten, säger han.
Gå till toppen