Landskrona

Ytterligare 400 Landskronahushåll kan bli utan postutdelning

Postnord trappar upp tvisten med fastighetsägare i Landskrona. Nu är det ytterligare drygt 400 hushåll som hotas av indragen postutdelning.

"Jag har tre kilometer till företagscenter" Claes Glader kritiserar Postnords besked om att postutdelningen ska upphöra.Bild: Britt-Mari Olsson
Det var i början av september som vi berättade att cirka 400 hushåll hos Svenska hus kommer att bli utan postutdelning. I stället får de från och med måndag hämta sin post på företagscenter på Lodjursgatan eftersom Postnord anser att det är för stora brister i brevbärarnas arbetsmiljö.
Budskapet till boende är att det är för stora brister i fastigheten, och att fastighetsägaren inte har presenterat någon åtgärdsplan för att förbättra det hela.
Och nu är det fler hushåll som får brev med samma ordalydelse. Skillnaden är att de får åka i väg och hämta sin post från 1 november.
Claes Glader som bor i "Torgpalatset" med adress Skolallén är en av dem som berörs.
Han är kritisk och menar att det endast är Arbetsmiljöverket som kan ta beslut om att stoppa brevbärarens arbete.
– Postlagen säger att de måste leverera minst fem dagar i veckan, säger han och påtalar ett allmänt missnöje med en postutdelning som inte fungerar.
– Det var väldigt länge sedan vi fick post varje vardag. Posten verkar ha en underlig inställning till sitt eget uppdrag.
Claes Glader hyr hos Lindström fastigheter AB, ett av flera privata fastighetsbolag som berörs när Postnord utökar hotet om stoppad postutdelning. Det sker utifrån en kartläggning av samtliga flerfamiljsfastigheter i Landskrona där Postnord dokumenterat eventuella brister, till exempel dålig belysning, små eller trasiga brevinkast.
Fastighetsägarna har informerats om besiktningen men Per Lindström, vd för Lindström fastigheter, saknar en vilja till dialog från postjättens sida. Enligt honom är det deras hyresgäster, inte Postnord, som har informerat om att postutdelningen ska dras in.
– Det är oförskämt att skicka ut brev till våra hyresgäster utan att informera oss, säger vd Per Lindström.
– Postnord vill att vi ska skaffa postboxar i entréplanet. Men postutdelningen är en service till hyresgästerna. Varför ska vi betala för att de får försämrad service, frågar han sig.
I den här omgången är det totalt 438 adressater som berörs i Landskrona när Postnord hotar med utdelningsstopp. Det handlar om 16 fastighetsägare och bland annat följande adresser: Skolallén 15, Sturegatan 1A och 1B, Regeringsgatan 71, Östergatan 196 och 200, Tränggatan 23A och 23B samt Timmermansgatan 43 och 45.
Tidningen har begärt en komplett lista över vilka adresser som berörs. Från Postnords sida menar man att den kan vara felaktig.
– Det kan vara så att man har vidtagit åtgärder så att vi kan fortsätta dela ut posten på vissa adresser, säger produktionschef John McCormick.
Han menar att man visst har informerat berörda fastighetsägare med flera brev, och försvarar ett utdelningsstopp av arbetsmiljöskäl.
– Vi delar ut där det finns godkänd postmottagningsfunktion.
Och postlagens krav?
– Vi fullföljer vår postutdelningsplikt genom att dela ut posten på vårt företagscenter, svarar John McCormick.
Per Lindström är ordförande i branschorganisationen Fastighetsägarnas Landskronadistrikt och berättar om ett utbrett missnöje bland sina kollegor.
– De är upprörda över att det inte finns någon vilja till dialog från Postnords sida, säger han.
Och tillägger att Fastighetsägarna i Sverige agerar i frågan och att de har begärt ett möte med Post- och telestyrelsen och Postnord på central nivå.
Läs alla artiklar om: tvist om postutdelning
Gå till toppen