Landskrona

PTS ger grönt ljus för postjättens utdelningsstopp

Post- och telestyrelsen, PTS, har inga lagliga invändningar mot det brevutdelningsstopp som drabbar hushåll i Landskrona. "Postnord följer våra allmänna råd", säger avdelningschef Sten Selander.

Postnord har skött processen enligt regelverket och det är fastighetsägarnas sak att följa åtgärdsplanen, menar Sten Selander, avdelningschef på statliga Post- och telestyrelsen, PTS.Bild: Henrik Rosenqvist
Det var i måndags som konflikten trappades upp mellan Postnord och Svenska Hus i Landskrona. Närmare 400 hushåll får i fortsättningen hämta sina brev på företagscenter eftersom postjätten vägrar dela ut deras post.
Företaget gör det med hänvisning till brevbärarnas arbetsmiljö med krav på bättre brevinkast och/eller belysning. Något fastighetsägaren inte visat något intresse av att åtgärda, enligt Postnord, medan Svenska Hus hävdar att det visst finns ett intresse av att bygga om och fixa till, om de får rimlig tid på sig.
Och medan parterna träter hamnar den enskilda hyresgästen i kläm.
Det beklagar Sten Selander, avdelningschef på statliga Post- och telestyrelsen, PTS, med tillsynsansvar över den dagliga postutdelning som ska utföras av Postnord och andra aktörer.
Men han ser ingen anledning till att ingripa. I stället menar han att Postnord skött processen enligt regelverket, och att det är fastighetsägarnas sak att följa åtgärdsplanen.
Vilket är myndighetens budskap till enskilda hyresgäster, apropå postlagen som säger att posten ska delas ut?
– Det står uttryckligen i våra allmänna råd att om man inte kommer fram till en överenskommelse med fastighetsägaren, har man som en yttersta åtgärd rätt att hänvisa till ett annat utdelningsställe för att ändå uppfylla sin utdelningsplikt, säger Sten Selander.
– Men Postnord och andra postoperatörer har inget eget intresse av att hänvisa folk till företagscenter. Det kostar bara en massa pengar.
Sten Selander drar en historisk parallell till när fastighetsägarna var tvungna att anpassa sina fastigheter till nya regler för sophämtning.
– Det är ingen som ifrågasätter det idag.
Postboxar i entréplanet, i stället för att brevbärarna skulle springa i trapphusen, var tidigare den huvudlinje som gällde i myndighetens allmänna råd för brevutdelning. Då var budskapet att postboxar skulle installeras senast 2011, det vill säga för fem år sedan.
Men årtalet ströks av den dåvarande regeringen.
– Det var 2008. Fastighetsägarna var framgångsrika i sin lobbykampanj, säger Sten Selander och konstaterar att det numera är helt frivilligt att välja den lösningen i stället för godkända brevinkast eller brevlådor intill lägenhetsdörrarna.
Det finns också undantag vad gäller Postföretagens rätt att nobba utdelning i hemmet.
– Har man hög ålder eller funktionsnedsättning har man ändå rätt att få sin post, säger Sten Selander.
Sammanfattningsvis ser han det som betydligt enklare att nå fram till en lösning som häver utdelningsstoppet, jämfört med postoperatörernas misslyckande att leva upp till fastställda kvalitetskrav.
Kort sagt, att folk inte får sin post i tid.
– Övernattbefordrad post har historiskt sett legat på 94-95 procent men det har sedan dess varit nere under 90 procent. Det är oacceptabelt, även om man kommit upp till 92 procent, säger Sten Selander apropå ökade tillsynsbesök runt om i landet som aviserats av PTS.
Läs alla artiklar om: tvist om postutdelning
Gå till toppen