Örkelljunga

SD vill banta fullmäktige

Kommunfullmäktige i Örkelljunga är alldeles för stort anser Sverigedemokraterna. Därför föreslår partiet nu att antalet ledamöter skärs ner med nästan 40 procent.

Det är i en motion till kommunfullmäktige som SD's Tommy Brorsson lägger fram förslaget att minska antalet ledamöter från nuvarnade 41 till 25 platser.
I motionen skriver Tommy Brorsson, själv på plats 10, att Örkelljunga har bland de största fullmäktigegrupperna i landet. Som jämförelse nämner han att Helsingborg skulle ha fyrahundra ledamöter om de hade samma förhållande mellan folkvalda och invånare.
I motionen skriver han även att minskningen inte skulle utgöra ett demokratiproblem, då ytterst få av fullmäktiges ledamöter enligt honom är direkt delaktiga i debatterna.
Tvärtom tror Tommy Brorsson att den ökade konkurrensen om platsera skulle leda till att ledamöterna blev mer måna om att leva upp till väljarnas förväntningar.
Det nuvarande antalet 41 ledamöter fastställdes inför valet 2014, när kommunen efter omröstning minskade fullmäktige från tidigare 45 platser.
Sverigedemokraterna önskade även då en större nerskärning, även om de den gången ansåg 31 ledamöter vara lagom.
Antalet ledamöter i en kommuns fullmäktigeförsamling ska enligt kommunallagen bestämmas av respektive kommunfullmäktige. Dock gäller att antalet ska vara ett udda tal och uppgå till minst 21 stycken i kommuner med 8 000 röstberättigade invånare eller färre.
Örkelljunga hade vid 2014 års val 7 776 röstberättigade invånare.
Motionen ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober.
Gå till toppen