Helsingborg

Vägrade ta i hand – nu ska fallet avgöras av domstol

Varken Helsingborgs stad eller föreningen ”Malmö mot diskriminering” kunde tänka sig förlikning när de möttes i tingsrätten i Lund för förberedande förhandling. Ärendet handlar om en man som inte ville handhälsa på kvinnor på jobbet – ett av flera liknande fall i Helsingborg just nu.

Lund tingsrättenBild: Christoffer Rehn
Efter att ha hälsat på en kvinna med handen på hjärtat istället för med handskakning i februari i år fick en timvikarie på ett HVB-hem i Helsingborg inga fler arbetspass. Att vikariaten upphörde är diskriminering på grund av religion anser föreningen ”Malmö mot diskriminering” som stämmer Helsingborgs stad. Kommunens jurist är av annan uppfattning. Att inte skaka hand omfattas inte av det juridiska skyddet för religiösa manifestationer enligt Europakonventionen, hävdar hon.
Det är inte första gången handhälsning ifrågasätts i Helsingborg. Frågan är laddad och principiellt viktig.
I juni i år nekade en nyanställd passkontrollant att hälsa på sina kvinnliga kollegor, vilket skapade debatt inom gränspolisen i Skåne. Efter debatt fastslog polisens HR-chef Ann Silbersky-Isaksson att religionsfriheten vägde tyngre än jämställdheten och ärendet var därmed utagerat.
Läs mer:Nyanställd passkontrollant i Skåne vill inte skaka hand med kvinnliga kolleger
I slutet av augusti fick en timvikarie på Kunskapsskolan inga fler vikariat sedan hon vägrat skaka hand med en manlig kollega. Kollegan som tog illa vid sig kontaktade rektor, som meddelade lärarvikarien att hon förväntades behandla män och kvinnor lika. Den händelsen anmäldes av vikarien till diskrimineringsombudsmannen (DO), som avslutade ärendet och hänvisade till facket.
Läs mer:Fel att vägra skaka hand tycker skolan – nu anmäler lärarvikarien händelsen
När det gäller timvikarien på HVB-hemmet hävdar Helsingborgs stad att det finns andra orsaker till att mannen inte fick fler vikariat. Mannen var bara timanställd under en period av hög belastning och inte lovad något visst antal timmar. Kollegor hade synpunkter på hur han utförde sina arbetsuppgifter. Även om vikariaten hade upphört på grund av vägran att skaka hand hade det inte varit diskriminering, anser Helsingborgs stadsjurist Magdalena Kocan.
Varken hon eller juristen Johanna Ingemarsson från ”Malmö mot diskriminering” vill uttala sig i målet förrän domen har fallit. Inte heller vill Johanna Ingemarsson svara på om hon istället hade kunnat företräda en person som inte blivit hälsad på. Men rent generellt anser hon att kunskapsspridandet är viktigt.
– Detta är en viktig fråga som ofta dyker upp. Därför driver vi den. Vi är mycket ute och utbildar arbetsgivare om det här, säger hon.
Maria Winberg-Nordström (L) är på plats i tingsrätten som representant för Helsingborgs stad. Hon har en tydlig uppfattning ifrågan:
– Det är provocerande att ”Malmö mot diskriminering” använder skattepengar i en kommun för att försvara en man som tar sig rätten att diskriminera kvinnor i en annan, säger hon.
Målet ska tas upp i tingsrätten i vår.
FOTNOT: Malmö mot diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för att öka kunskapen och förebygga diskriminering i Skåne.
Läs alla artiklar om: Skaka hand
Gå till toppen