Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Bildextra: Påvens mässa i Malmö

Efter måndagens ekumeniska högtider är det nu dags för ett rent katolskt evenemang. En mässa på Swedbank Stadion. Den ingick inte i påvens ursprungliga planer, men när Sveriges katoliker bad om en mässa kunde den helige fadern inte säga nej.Mässa betyder i det här sammanhanget att de närvarande tar nattvarden tillsammans.

Live-published photos and videos via Shootitlive

Orsaken till att vi befinner oss här nu finns att söka i den kanoniska lagen, den katolska kyrkans lagsamling, närmare bestämt kanon 844 i fjärde bokens första del:
”Katolska präster får lagligen endast utdela sakramenten till katolska medlemmar av Kristi trogna kyrka, som lagligen får ta emot dem endast från katolska präster.”
I klartext: katoliker och lutheraner får inte ta emot nattvarden tillsammans.
Därför kunde man inte fira gemensam nattvard i Domkyrkan i går. Därför bestod måndagens ekumeniska gudstjänst enbart av böner, textläsning och psalmsång – saker som katoliker och lutheraner inte har några större svårigheter att enas om.

Följ mässan minut för minut:

11:31

Nu tackar påven Anders Arborelius och den katolska kyrkan i Sverige, liksom Lutherska Världsförbundet och Svenska kyrkan.

11:29

"Tack Helige Fader för att du visat oss din kärlek", säger biskop Arborelius och lovordar Franciskus för att han är särskilt nära de fattiga och skyddslösa.

11:24:

Efter den bön som avslutar kommunionen tackar nu biskop Anders Arborelius påven för att han kommit till Sverige, detta land "i den katolska världens periferi".

11:14

”Den heliga kommunionen är ett tecken på fullständig enhet i tro och kyrkogemenskap med den katolska kyrkans herdar, påven och biskoparna” står det i gudstjänstprogrammet.
Det förestående utdelandet av bröd och vin är alltså endast för katolska trosbekännare.Ur det lutherska perspektivet är ett gemensamt nattvardsfirande däremot fullt möjligt.
”Alla döpta är välkomna att delta i nattvarden. Om du inte är döpt, är du välkommen ändå.” står det på Svenska kyrkans hemsida.
Vid måndagens ekumeniska gudstjänst i Lunds Domkyrka uttryckte den norska biskopen Helga Haugland Byfuglien en förhoppning att lutheraner och katoliker i framtiden ska kunna fira ”Herrens heliga måltid” tillsammans.
Ingen av de närvarande katolikerna uttryckte någon sådan förhoppning.
”Att gå till kommunion i en katolsk kyrka är inte en privat sak, utan ett offentligt ställningstagande för den katolska kyrkans tro och lära” har Sveriges katolska biskop Anders Arborelius gjort klart.
Ur den katolska synvinkeln ska lutheranen alltså inte ens vilja ta nattvard med en katolik, eftersom detta vore att acceptera en rad trossatser som Luthers efterföljare inte ställer upp på.

11:10

Med bröd och vin i händerna och vinden fladdrande i mässkåporna ger sig prästerna nu ut till de olika läktarsektionerna. Det är dags för kommunion.

10:56

Det är dags att be för brödet och vinet som strax ska delas ut.
”Välsigna denna gåva så att den för vår skull blir din älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi kropp och blod”, säger Franciskus.
Och han menar det bokstavligen. Enligt katolsk lära förvandlas brödet och vinet nu verkligen till Jesus kropp respektive blod – enligt ett beslut som fattades vid ett kyrkligt toppmöte i Rom 1215 – det Fjärde laterankonciliet.
Den som inte tror detta ska inte ta emot brödet som de hundrafyrtio prästerna nu står i begrepp att dela ut.

10:45

"Por Jesucristo, nuestro Senor" säger påven. "Amen" svarar församlingen. Därmed är man redo att inleda mässans centrala del: "Eukaristins liturgi", det vill säga nattvardsfirandet.

10:42

Nu är det dags för kyrkans allmänna förbön, som idag beds på sex olika språk: svenska, arabiska, engelska, tyska och polska. Franciskus inleder och avslutar på spanska.

10:34

"Kallelsen till heligheten är till för alla." Med de orden avslutar Franciskus sin predikan på Swedbank Stadion. Församlingen applåderar påvens predikan, men tystnar snabbt, för nu är det dags för en stunds tyst reflektion och bön innan trosbekännelsen ska läsas. Eller rättare sagt sjungas: "Credo in unum Deum" sjunger försångaren. jag tror på en enda Gud...

10:24

Påven lovordar saktmodet, "som gör att vi kan lämna åt sidan allt det som skiljer oss från varandra och som gör oss osams". Han nämnder två svenskar som "letat efter nya sätt att gå framåt på enhetens väg": de två svenska helgonen Elisabeth Hesselblad och Heliga Birgitta. I församlingen sitter en skara Birgittasystrar, hitresta från klostret i Vadstena.
Bild: Hussein El-Alawi

10:19

Nu ska påven predika. "Vi firar helighetens fest", börjar han. "En helighet som kanske inte visar sig i stora gärningar eller utomordentliga händelser, utan också består i att troget, dag efter dag, uppfylla dopets alla krav".

10:17

Doften av rökelse sprider sig över Swedbank Stadion medan diakonen sjungande deklamerar en bibeltext ur Matteusevangeliet. "Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen".
Bild: Hussein El-Alawi

10:13

Flaggor och banderoller på läktarna vittnar om att här finns mässbesökare från Albanien, Kroatien, Argentina, Spanien, Polen, Danmark, Italien... Polska var det vanligaste språket i köerna utanför stadion.

10:07

Påven ber om stöd från alla helgonen –"dessa förebedjare som ingen kan räkna". Det är Alla helgons dag och mässan är tillägnad dem.

10:00

Frid vare med eder, säger Franciskus. Och med din ande, svarar församlingen. Så är det dags för alla att bekänna sina synder och få dem förlåtna.
Kyrie eleison, Herre förbarma dig, sjunger kören, och församlingen svarar.
Så är det lovsång: Gloria in excelcis Deo; mässordningen är densamma som i en luthersk mässa, med skillnaden är att den här sjungs på latin.
Bild: Hussein El-Alawi

9:58

Nu klingar ingångspsalmen över stadion och processionen med påven, biskopen och prästerna kommer in på podiet. Påven vandrar runt altaret och svänger rökelsekaret.

9:50

Nu ska mässan inledas och de församlade sägs på flera olika språk till att inte vifta med sina flaggor längre.
Bild: Hussein el-Alawi

9:49

Nu ska mässan inledas och de församlade sägs på flera olika språk till att inte vifta med sina flaggor längre.

9:45

Swedbank Stadion är inte fullsatt; kanske är här drygt tiotusen personer på plats.

9:43

Nu närmar sig Franciskus podiet med altaret och församlingen applåderar, jublar och viftar med gula och flaggor i de påvliga färgerna.

9:39

Påven har stigit ur bilen och hälsar nu på de funktionshindrade gudstjänstbesökare som tagit plats vid planens östra långsida.
Bild: Hussein El-Alawi

9:31

Jublet bryter ut när påve Franciskus kommer in på stadion i sin öppna bil. Vid hans sida sitter Sveriges katolska biskop Anders Arborelius. De vinkar till människorna som jublar och vinkar tillbaka.
Påvens bil åker runt planen och chauffören ser noga till att inte köra ut på gräset. På söndag spelar MFF årets sista seriematch mot Hammarby, och ve den som förstör planen.
”Om vi förstör gräset måste vi betala åtta miljoner kronor i ersättning”, säger en katolsk gudstjänstvärd nervöst. Inför detta hot måste till och med Kristi ställföreträdare hålla sig ifrån mattan.
Papa, papa! ropar människorna när påvens bil stannar och den helige fadern hälsar på de församlade.
Swedbank Stadion är inte fullsatt; kanske är här drygt tiotusen personer på plats.
Bild: Hussein El-Alawi

9:24

På stadions norra kortsida sitter hundrafyrtio vitklädda präster. De ska dela ut nattvarden när det blir så dags.
Bild: Hussein El-alawi

9:17

Tidpunkten för mässan närmar sig och Swedbank Stadion är ungefär halvfullt, vilket betyder cirka åttatusen personer.
Bild: Hussein El-Alawi

8:12

Korgossarna kommer in. Långsamt men säkert fylls stadions läktare. Sveriges ärkebiskop Antje Jackelén tar plats framför Sveriges Radios mikrofon.

7:54

På stadions norra kortsida är ett podium uppbyggt, prytt med vita och gula blommor, de påvliga färgerna. Ovanför påvens vita tron hänger ett krucifix. Strax till vänster om det tillfälliga "koret" värmer kyrkokören upp.

Påvens återstående program i dag

11.30 Mässan avslutas. Påven lämnar Malmö och åker till Sturup.
12.30 Officiellt avskedstagande på Sturup.
12.45 Planet med påven lyfter mot Rom.
Gå till toppen