Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ängelholm

Översiktsplanen vidare trots kritik

Det blir ingen ny omarbetning av förslaget på ny översiktsplan. Delar av den politiska styrgruppen väljer att gå vidare med planen trots allvarlig kritik från länsstyrelsen.

Kommunens översiktsplan ska ses över vart fjärde år och när den är klar ge en bild av vad man har för visioner och hur man ser på kommunens utveckling. Den ska även ge vägledning för framtida detaljplanearbete och kommande kommunala beslut. Förslaget man nu håller på att ta fram ska gälla 20 år fram i tiden, eller rättare sagt till 2035, eftersom förslaget som ställdes ut 2014, drogs tillbaka för omarbetning.
Läs mer: Även den nya översiktsplanen sågas
Ett nytt förslag ställdes ut för samråd under våren och 111 nya yttranden kom in. Länsstyrelsen visade sig kritiska till förslaget, liksom till det första. I deras mening så är det inte ett fullgott förslag som tagits fram, då det inte ger någon vägledning i en rad strategiska frågor. De skriver även att de inte anser att handlingarna uppfyller lagkraven för en översiktsplan. Kommunens myndighetsnämnd har också lämnat ett kritiskt yttrande liksom oppositionspartierna.
Läs mer: Översiktsplanen kritiseras även internt
Nu väljer ändå den politiska styrgruppen att gå vidare med planen. Enligt dem så har man redan från början bestämt sig för att ta fram en översiktsplan av en strategisk och övergripande karaktär. De gör bedömningen att länsstyrelsen vill reglera markanvändningen så detaljerat som möjligt medan det egna målet har varit att ta fram en plan som är flexibel och ger möjligheter för framtiden, skriver kommunstyrelsen i ett meddelande om beslutet.
För Lena Åström, chefsstrateg som arbetat med att ta fram förslaget kommer kritiken inte som en överraskning.
Otydligt eller flexibelt? Det finns många synpunkter på det nya förslaget.
– Det var lite vad vi hade väntat oss. Kommunen och länsstyrelsen har olika syn på översiktsplanens innehåll och det finns många synpunkter på vilken nivå en öp ska ligga på, säger hon.
En del mindre revideringar kommer ändå att göras, men enligt Lena Åström är det för tidigt att gå ut med vad de kommer att beröra.
– De kommer att redogöras i utställningsutlåtandet som vi håller på med nu.
Förslaget ska slutligen klubbas i kommunfullmäktige och det är mycket ovisst om det kommer att gå igenom där. I den politiska styrgruppen sitter partierna som ingick den valtekniska samverkan, det vill säga S, EP, L och MP, men alla partierna deltog inte under det senaste mötet. Enligt Lena Åström var det S och EP som var på plats och beslutade att inte göra om det igen.
Stig Andersson (EP), ställer sig frågande till att beslutet är taget. Enligt honom så ville EP först veta hur svaret till länsstyrelsen skulle se ut.
– Vi ville att ett svar skulle tas fram som vi kunde skicka vidare till partierna innan vi tog beslut, säger han.
Oppositionsrådet Robin Holmberg (M), meddelar att han anser att det är oansvarigt att gå vidare med förslaget i nuvarande skick som om inget hänt och att man nu riskerar att gå på en nit i kommunfullmäktige med ett nedröstat förslag.
Gå till toppen