Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Nya krav på Befesa Scandust

Befesa Scandust måste göra ytterligare mark- och vattenundersökningar för att ta reda på hur långt utanför det egna området giftutsläppen spridit sig. Annars hotar 1 miljon kronor i vite.

Företaget Befesa Scandust måste uppfylla ytterligare krav från länsstyrelsen.Bild: Britt-Mari Olsson
I början av november beslutade länsstyrelsen att metallåtervinningsföretaget Befesa Scandust ska uppfylla en lång kravlista, totalt 14 punkter, annars hotar ett vite om sammanlagt 2,6 miljoner kronor.
Bland annat måste företaget lösa problemet med upplaget av zinkslam, som ligger under bar himmel på mark som inte är hårdgjord.
Befesa Scandust måste också lämna en detaljerade beskrivning av hur vattenreningen i företagets anläggning går till. Som vi skrivit tidigare har anställda uppgett att processvatten ofta svämmar över på bolagets område. Vattnet innehåller bland annat cyanid och fåglar dör när de dricker av vattnet, har anställda uppgett.
För en tid sedan kunde vi också berätta om att Befesa Scandust beordrats att undersöka förekomsten av farliga ämnen på den egna marken. Undersökningen visade att det finns skyhöga halter av cyanid och även höga halter av tungmetaller i grundvattnet. Alltså sådana ämnen som är farliga för både människor och djur.
Länsstyrelsen menar att allt tyder på att utsläppen kommer från Befesa Scandusts verksamhet.
Nu utökar länsstyrelsen kravlistan.
– Företaget ska komplettera med en mark- och vattenundersökning. Man ska kartlägga utbredningen och bedöma spridningen av föroreningar, säger David Lalloo på länsstyrelsens miljötillsynsenhet.
Det är en detaljerad undersökning företaget måste göra enligt länsstyrelsens beslut. Bland annat exakt var och hur djupt ner i marken proverna ska tas.
– Vi vet redan att det finns höga halter av föreningar i marken. Nu handlar det om att bedöma spridningen utanför företagets område, säger David Lalloo.
Visar proverna att gifter spridits i marken utanför Befesa Scandusts område kan företaget tvingas till ytterligare provtagningar, ännu längre bort.
Kan det finnas pågående utsläpp?
– Det vi vet är att det finns ett slamupplag. Där kan man tala om pågående utsläpp för där lakas ut vatten. Vi vill få bekräftat vad det innehåller och därför ska länsstyrelsen själv, med hjälp av en konsult, ta prover på det, säger David Lalloo.
De nya krav som nu ställs på Befesa Scandust kopplas, liksom tidigare förelägganden, till vite. Den här gången handlar det om 1 miljon kronor. Det får alltså företaget betala om inte kraven uppfylls senast 16 mars nästa år.
Gå till toppen