Perstorp

Här är Perstorps nya lägenhetssatsning

Perstorps kommun har satsat på en helt ny byggnadsform där nu de fyra första lägenheterna står klara. Konceptet kallas "persTorp1" och ligger på Svarvareliden 2.

Det allmännyttiga Perstorps Bostäder har invigt sitt nya koncept med arbetsnamnet "persTorp1".
– Det handlar om en byggnadsform som till det yttre ser ut som en villa men består av fyra lägenheter. I Perstorp har bolaget förändrat en villatomt på cirka 800 kvadratmeter, där det tidigare stod ett hus, till en boplats med två hus, förklarar Henry Roos, vd på Perstorps Bostäder AB.
Så här ser Perstorps Bostäders nya byggnadskoncept ut. Lägenheterna ligger på Svarvareliden 2.
Bakgrunden till satsningen är att byggreglerna för två år sedan förändrades så att det blev möjligt att bygga mindre lägenheter.
– Med lagändringen som grund, och med tankegången att volym ger mer än kvadrat, har Perstorps Bostäder utvecklat en ny byggnadsform, lägenheter med loft, där lägenheterna är 35 kvadratmeter stora med en extra yta på fem kvadratmeter, berättar Henry Roos.
– I praktiken är lägenheterna således 40 kvadratmeter stora då golvyta under snedtak också inkluderas. Utgångsläget har varit att byggnadstypen mer riktar sig mot ungdomar, tillägger han.
Då lägenheterna endast är 26 kvadratmeter stora på nedre plan behövs ingen stor yta för hela huskroppen.
I detta hus ryms fyra nya mindre lägenheter.
– Totalt utgör den 104 kvm fördelad på fyra lägenheter, vilket gör att husen blir lättplacerade på mindre tomter, säger Henry Roos.
Inflyttning sker 1 december och allt är uthyrt. Flera kommuner har redan visat intresse att anamma konceptet. Perstorps Bostäder delar gärna med sig av sina erfarenheter.
Hyran ligger på 4 350 per månad exklusive uppvärmning av vatten. Man har egen uteplats och egen ingång.
Gå till toppen