Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ny stadsdel tar form kring stationen i Ängelholm

Upp till 1 500 nya bostäder, nya gator och kvarter, gröna gårdar och fickparker. Planen för det nya stationsområdet är klar – och medborgarna kommer att få säga sitt.

Klicka på grafiken för att se den i sin helhet.
Ett klubbslag i kommunstyrelsen är vad som nu behövs för att planprogrammet för Stationsområdet ska ut på samråd. Genom medborgardialoger, öppna hus och riktade aktiviteter ska allmänhetens synpunkter sedan fångas in.
– Det här är ett fantastiskt tillfälle att få vara med om att bygga en stad, säger planchef Helena Östling.
Eller att "laga" Ängelholm, kallar hon det.
Målet att bygga ihop stadens centrum med stationen. Stortorget och Storgatan ligger bara 500 meter från stationen, men för den som anländer med tåget framgår det inte tydligt var centrum ligger idag.
Kopplingen mellan staden och havet är också diffus. Den ska göras tydligare genom en passage över järnvägen eller flera som kan fortsätta genom Kronoskogen.
Scantomten sanerades grundligt från föroreningar. Nu är marken redo att bebyggas.Bild: Mats Roslund
Det är ett stort område som ska planläggas. Det handlar bland annat om tomterna där Tudor och Scan legat, tekniska kontorets förråd, Järnvägsparken och Sockerbruksskolan samt hela stations- och banskoleområdet.
– Den här frågan har stötts och blötts länge, och vissa saker som ingår i programmet har redan bestämts och påbörjats, säger Helena Östling.
Cykelgaraget står färdigbyggt vid järnvägsstationen sedan länge. Utöver det har tre positiva planbesked lämnats:
Den gamla Scantomten har förberetts där Ängelholmshem blir först ut med att bygga bostäder. En arkitekttävling ska hållas.
Jernhusen har fått positivt planbesked att bygga på ett område strax norr om stationen. 200 bostäder, både flerfamiljshus och radhus, finns på förslag tillsammans med lokaler för butiker och handel.
Även Netto har ansökt om planbesked för att förädla området där affären nu ligger.
Kommunens intraprenadavdelning ska flytta och byggnaderna ska därefter rivas. Här finns en möjlig plats för en ny skola, annars bostäder. Behovet av en ny centrumnära skola är mycket stort, och den nuvarande Sockerbruksskolan föreslås flytta för att ge plats till bostäder och förskola.
Den gamla Scanfabriken revs och frilade ett stort område som Ängelholmshem har fått första tjing på att bebygga med bostäder.Bild: Annsofie Wieland
Men det är de stora tomma ytorna inom området som ska bebyggas först. Inte bara med bostäder, utan också med lokaler för butiker och verksamheter.
I kanten av Järnvägsparken, mitt emot stationshuset, finns ett område som också skulle kunna bebyggas med bostäder. Tanken är att det ska ge en tydligare koppling mellan stationen och centrum. Det är mycket lösa idéer som presenteras i planprogrammet som man hoppas allmänheten ska tycka till om. Tre olika exploateringsgrader föreslås.
– Det här är bara ett diskussionsunderlag. Frågan är om vi ska bygga där och i så fall hur mycket, säger Helena Östling.
Järnvägsparken ska utformas som en urban park ska få en aktiv roll.
– Strukturen i området är viktig, alltså hur man utformar allmänna platser och hur man kan röra sig genom området. Det är ett stort område som kommer att bebyggas över tid och det ska bli hållbart, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt, säger Helena Östling.
Hon hoppas att allmänheten kommer med många synpunkter om förslaget, så att resultatet blir väl förankrat.
– Det här är något som medborgarna kan påverka i allra högsta grad, säger hon.

Så här går planeringen till

Planerna för stationsområdet har pågått länge. Redan i april 2011 beslutade kommunstyrelsen att påbörjas detaljplanearbetet för utvecklingen av området.
Sedan dess har ett otal workshops hållits som resulterade i en visionsskiss för området. Efter det hölls nya workshops, medborgardialog och ungdomsfullmäktige som så småningom utgjorde underlag för det nu föreliggande planprogrammet.
Planprogrammet ska nu skickas på samråd till myndigheter och boende i området. Fram till januari samlas nya synpunkter. Det kan leda till justeringar i den slutliga version som lämnas till kommunfullmäktige för beslut under första kvartalet 2017.
Så snart programmet godkänts kan detaljplanearbetet börja. Området kommer att delas in i olika detaljplaner som styr hur området får användas, till exempel för handel, bostäder eller kontor.
Gå till toppen