Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Staden tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Många fall av hedersrelaterat våld och förtryck i Helsingborg blir sannolikt aldrig upptäckta. Bättre kunskap, en checklista och mer samarbete med skola och polis är på gång.

Socialförvaltningen i Helsingborg har de senaste sju-åtta åren fått in färre orosanmälningar om hedersrelaterat våld och förtryck.
Förvaltningen är övertygad om att siffrorna inte speglar verkligheten. Att allt som sker inte kommer fram, vad det än beror på, innebär att människorna som utsätts för brotten riskerar att bli utan stöd från samhället.
– Nu sa vi att vi måste göra en storsatsning. Kompetensen har hela tiden funnits i huset men vi behöver gå ut på en bredare front, säger Susanne Johansson, sektionschef för familjevåldsenheten och Barnahuset.
Ann-Christine Borgman (MP), ordförande i socialnämnden, Juno Blom och Susanne Johansson från socialförvaltningen är överens om att staden måste bli bättre på att synliggöra fallen av hedersrelaterat våld och förtryck.Bild: Sven-Erik Svensson
Socialförvaltningen ingår i en samverkansgrupp med bland andra polis, skola och elevhälsan. Gruppen ska framöver jobba "mer intensivt" med att såväl förebygga som fånga upp hedersrelaterat våld och förtryck, enligt Susanne Johansson. Signalen ska vara att här finns det myndigheter som erbjuder ett enat, konsekvent stöd.
– Vi utbildar fler utredare, och det ska finnas på vår checklista att tänka tanken att det kan vara hedersrelaterat. Vi hoppas verkligen att unga och även vuxna vågar söka hjälp, fortsätter hon.
På onsdagen hölls den sista av tre utbildningsdagar i det komplexa ämnet. Som föreläsare hade Juno Blom bjudits in. Hon har på uppdrag av regeringen gjort en nästan 500 sidor tjock utredning om hedersrelaterat våld och förtryck samt om mäns våld mot kvinnor. Utifrån denna har det sedan antagits en nationell handlingsplan för perioden 2016-2025. Målet är, mycket kortfattat, att göra arbetet mot den här typen av brott betydligt mer effektivt, kvalitativt och samordnat, från regeringen ner till kommunnivå.
– Samverkan med nästkommande myndighet måste fungera. Varje aktör ska ha tydliga rutiner för hur den ska agera utifrån lagstiftningen, säger hon och påpekar:
– Vi måste skicka signalen: vi har kunskapen som krävs för att ge skydd och stöd. Hur ska de unga (offren) annars kunna lita på oss? Lägga sitt liv i våra händer?
"Ett liv fritt från våld, förtryck, barnäktenskap och könsstympning är en rättighetsfråga", säger Juno Blom som på onsdagen föreläste på socialförvaltningen i Helsingborg.Bild: Sven-Erik Svensson
Juno Blom betonar att vuxnas obehag att stöta sig med andra vuxna inte får bli större än barnens rätt till stöd och skydd. Det rör sig de facto om brottsoffer och gärningsmän. Hon ser också hur samhället låser sig vid enskilda symtom i stället för att se huvudproblemet. Som exempel nämner hon diskussionen om att dela upp simundervisningen i tjej- och killgrupper utifrån föräldrars påtryckningar.
– Tror vi på fullaste allvar att det bara är i simbassängen som den här flickan är kontrollerad? Ta reda på orsakerna! En orsak till att vi inte kommer åt hederskulturen är att vi är skiträdda för att prata om kvinnors rätt till sin sexualitet, säger Juno Blom inför åhörarna.
Hur bemöter du attityden att hedersproblematiken är knuten till vissa kulturer?
– Jag är stolt över att leva i ett land som har tagit emot folk som har flytt från krig. Däremot, när de kommer hit är det viktigt att de inte bara blir fria från krig utan från alla former av förtryck. Det demokratiska samhället ger dig rätt till kultur, religion och traditioner. Men det är lika viktigt att inte tolerera att man bryter mot lagen, svarar Juno Blom.
Mån om att nyansera, och att fokus landar rätt, påminner hon om att det i alla tider har förekommit våld mot barn och kvinnor i Sverige, trots en allt tydligare lagstiftning emot detta (med början 1862, då mannens lagliga rätt att aga sin hustru avskaffades).
– Så det viktiga här är att lagen gäller för alla, oavsett var man kommer ifrån. Det handlar om ett inkluderande, inte ett exkluderande, säger Juno Blom och avslutar:
– Ett liv fritt från våld, förtryck, barnäktenskap och könsstympning är en rättighetsfråga.
Gå till toppen