Signerat

Ingrid Runsten: Ingen lätt sak att se till barnets bästa

När föräldrar vill omskära små pojkar ställs vården inför ett etiskt dilemma.Bild: Christine Olsson/TT
På den skånska hälso- och sjukvårdsnämndens långa beslutslista för fredagens sammanträde är omskärelse av pojkar inte ett ekonomiskt tungt ärende.
Ändå är det principiellt intressant, eftersom det handlar om vilken vård som ska finansieras med skattemedel och eftersom det berör svåra frågor om religionsfrihet och religionens roll i samhället.
Region Skåne har gått grundligt tillväga inför beslutet. En jämförelse har gjorts med andra landsting och regioner i landet och regionens etiska råd har yttrat sig.
Det är i sig anmärkningsvärt att det är så stor skillnad mellan landstingen i synen på omskärelse av pojkar på icke medicinsk grund. Flera säger helt nej, andra gör det till självkostnadspris och åter andra subventionerar ingreppet i olika grad. Till den sistnämnda kategorin hör Region Skåne där möjligheten har funnits sedan 2009 och avser pojkar upp till 18 år. När det nu är dags för ny upphandling står 500 pojkar i kö.
Lagen säger att ingreppet får utföras efter medgivande av vårdnadshavare, samt att pojkens inställning "så långt det är möjligt" ska inhämtas. Men det är tillåtet att omskära små barn. Socialstyrelsen har rekommenderat landstingen att erbjuda omskärelse för att undvika att de görs utan tillräcklig bedövning och av icke-professionell personal.
De nordiska barnombudsmännen däremot anser att omskärelse utan medicinsk grund och utan barnets samtycke bryter mot medicinsk-etiska principer och mot FN:s barnkonvention. Barnombudsmännen anser att de nordiska regeringarna ska säkerställa att pojkar själva får bestämma.
Den ekonomiska frågan är enklast att ta ställning till. Det finns ingen anledning att – med skattemedel – utföra vård som inte är medicinskt motiverad. Det är också i linje med de skånska allianspartiernas förslag till Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, och eftersom de kan räkna med stöd från SD blir det troligen också nämndens beslut. Det betyder att ingreppet kommer att erbjudas också i fortsättningen, men till självkostnadspris.
Att det alls ska erbjudas motiverar allianspartierna med barnens bästa, "för att säkerställa att de små barnen får en säker och trygg vård", som Gilbert Tribo (L), oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden uttrycker det.
Det är bättre att den offentliga vården utför ingreppet än att utsätta barn för risken för "köksbordskirurgi".
Vissa ställningstaganden är svåra, det är inte alltid glasklart vad som är barnets bästa. Men sjukvården kan och bör informera och arbeta för en attitydförändring med målet att varje pojke själv får ta ställning och att ingreppet – om det alls ska göras – sker först när barnet förstår vad det innebär.
Gå till toppen